บันทึกสไลด์ PowerPoint 2010 เป็นเอกสาร PDF

สำหรับผู้ใช้งาน PowerPoint 2010 บางครั้งอาจจะต้องการ Save หรือบันทึกงานนำเสนอปัจจุบันของเราเป็นไฟล์เอกสารแบบ PDF เพื่อนำไปใช้งานตามวัตถุประสงค์อื่นๆ ต่อไปโดย PowerPoint 2010 มีเครื่องมือหรือตัวช่วยในการแปลงไฟล์เอกสารนำเสนอปัจจุบันของเราให้เป็นไฟล์เอกสาร PDF ได้อย่างง่ายด่าย ด้วยการใช้คำสั่ง บันทึกเป็น และเลือกนามสกุลหรือไฟล์ฟอร์แมตเป็น PDF ได้เลย ภายในไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น
เรื่อง บันทึกสไลด์ PowerPoint 2010 เป็นเอกสาร PDF
ระดับความยากง่าย เริ่มต้น-ปานกลาง
เตรียมพร้อม ไฟล์สไลด์ PowerPoint 2010
เริ่มต้นการทำงาน
ให้เราเปิดโปรแกรม PowerPoint 2010 ขึ้นมา และเลือกเปิดไฟล์สไลด์งานนำเสนอของเราขึ้นมาจำนวน 1 ไฟล์
จากนั้นไปที่เมนู แฟ้ม คลิก บันทึกเป็น
ขั้นตอนต่อมาในช่อง บันทึกเป็นชนิด คลิกหัวลูกศรเล็กๆ สีดำ เลือกเป็น PDF ดูภาพประกอบ

ขั้นตอนต่อมา ชื่อแฟ้ม ให้เอาค่าเดิม หรือจะตั้งใหม่ก็แล้วแต่สะดวก ส่วนชนิดแฟ้ม เป็น PDF ตามที่เรากำหนดในขั้นตอนก่อนหน้า ตัวเลือกเปิดดูไฟล์หลังการบันทึก พร้อมแล้ว คลิกปุ่ม บันทึก ก็เป็นอันจบขั้นตอน

ตรวจสอบผลงาน PDF ของเรา ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราก็จะได้ไฟล์เอกสาร PDF ตามภาพประกอบด้านล่างครับ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า