ติดต่อผู้ดูแลบล็อก Contact Admin

สำหรับท่านที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการติดต่อกับ Admin เป็นการส่วนตัว ในเรื่องของการขอคำแนะนำ การขอความช่วยเหลือ เกี่ยวกับการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรมต่างๆ ที่สอดคล้องหรือเกี่ยวข้องกับ บทความหรือ เนื้อหาในบล็อกนี้ สามารถติดต่อกับ Admin ได้ 3 แนวทางคือ
สำหรับการสอบถามหรือให้คำแนะนำทั่วไป
ผ่าน Comment บริเวณด้านใต้ของทุกบทความ ซึ่งจะแสดง Recent Comment ขึ้นมาให้บริเวณด้านข้างของบล็อก

ถ้าแนวทางแรก ไม่สามารถติดต่อกับผมได้ สามารถติดต่อผ่านทาง email หลัก ที่ Admin ใช้งานเป็นประจำคือ suteeka@hotmail.com

หรือ Line ID ที่ bg369
Dear Visotors

If Someone want to make a contact with me about the blog contents or related issues  please feel free to leave a post comment which will display on the side bar of the blog and if doesn't work for any reason ,then directly email me at suteeka@hotmail.com
or
Line ID as bg369


Regard
Admin
mycom

เกี่ยวกับ Admin 

พันโท สุฑีฆา บุญวัง อายุ 45 ปี ปัจจุบันรับราชการทหาร สังกัด หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ค่ายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช อ.เมือง จ.ลพบุรี ประจำแผนก เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือสาร
สถานภาพ: สมรส

การศึกษาทางทหารที่สำคัญ 

นักเรียนนายสิบทหารบกเหล่าสื่อสาร รุ่นที่ 25/2535 อ.กระทุ่มแบน จ.สมุครสาคร
หลักสูตรชั้นนายร้อยนายพันเหล่าสื่อสาร รร.สื่อสาร สะพานแดง กรุงเทพฯ
หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่ 87/2552

ด้านพลเรือน 

หลักสูตร ปริญญาตรีรัฐศาสตร์ มสธ.
การศึกษาต่างประเทศ
หลักสูตรครูสอนภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน BALIC ที่มลรัฐเทกซัส สหรัฐฯ ปี 2549
หลักสูตรฝ่ายอำนวยการสหประชาชาติ United Nation Staff Officers ประเทศบังคลาเทศ ปี 2554

ราชการต่างประเทศ

นายทหารยุทธการและการฝึกประจำ กองกำลังสหประชาชาติในดาร์ฟูร์ ประเทศซูดาน ปี 2555
ประสบการณ์การทำงาน
ด้านภาษา เป็นล่ามและนายทหารติดต่อให้กับหน่วยเวลามีการฝึกศึกษา และการเยือนของมิตรประเทศ
ด้านคอมพิวเตอร์ เป็นผู้ดูแล Website ของหน่วยในเรื่องของการจัดการเนื้อหา นโยบาย การกำกับดูแล
โดยใช้ CMS JOOMLA และ HTML ควบคู่ไปกับการเขียน Script การทำงานในการเก็บและบันทึกข้อมูลทั่วๆ ไป

ครูพักลักจำ

เคยอยากรู้ว่า การประกอบการซ่อมคอมพิวเตอร์ทำอย่างไร ก็เลยตัดสินใจศึกษา และเรียนรู้จากตำรา และอินเตอร์เน็ต และลองเปิดร้านขายคอมพิวเตอร์ พร้อมกับรับซ่อมบำรุง การติดตั้งและใช้งานโปรแกรมต่างๆ ไปด้วย เป็นเวลาประมาณ 5 ปี ได้ ในช่วงปี /2548 โดยประมาณ

ทำให้ได้รับประสบการณ์และความรู้ในการพัฒนาและต่อยอด ความรู้ และส่วนหนึ่งก็ถูกนำมาขยาย และถ่ายทอดต่อให้กับผู้สนใจทั่วไป ในบล็อกนี้ด้วยเช่นกัน สำหรับงานด้านการจัดทำฐานข้อมูล จะเป็นลักษณะ ขนาดเล็ก และเป็นแบบปิด เพื่อตอบสนองหน่วยงานที่ทำงานอยู่ปัจจุบัน
ฐานข้อมูลบนเว็บ ที่ถนัด และสามารถทำได้คือ ASP บนเว็บ
ปัจจุบันกำลังศึกษาภาษา PHP
และการพัฒนา App สำหรับมือถือ Smartphone

คติประจำตัว

ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน
จงเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าเป็นผู้รับ
เป็นน้ำครึ่งแก้วตลอดชีวิต เพื่อเติมเต็มและรับสิ่งใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆ เสมอ
เป็นคนดีของสังคม และประเทศชาติใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال