วีธีการปิดวีดีโอเล่นอัตโนมัติ Auto play Video บนเฟสบุ้ก

I see videos playing silently when I scroll through News Feed. How does this work with my mobile data plan?

ฉันเห็นวีดีโอกำลังเล่นอย่างเงียบๆ เมื่อตอนที่ฉันกำลังเลื่อนหน้าผ่านข่าวสาร Feed . การเล่นแบบนี้จะกระทบกับจำนวนของดาต้าเมื่อมีการเชื่อมต่อผ่านเครือข่ายของโทรศัพท์มือถือของฉันหรือไม่?

You can adjust your auto-play settings to OnWi-Fi only or Off.
คุณสามารถปรับการตั้งค่าการเล่นอัตโนมัติ จากเมนูการตั้งค่า Setting ให้เป็น On เมื่อเชื่อมต่อแบบไร้สายเท่านั้น หรือเลือกที่จะปิด
If auto-play is On, videos will auto-play using a mobile data connection. The data used depends on the amount of time you spend watching a video. If you scroll past an auto-play video in News Feed, your phone will use less data than if you stop to watch it for a longer period of time.
ถ้าหากว่าการเล่นอัตโนมัติ เป็น On วีดีโอก็จะเล่นอัตโนมัติ โดยใช้การเชื่อมต่อผ่านดาต้า (เชื่อมต่อผ่านเครือข่ายมือถือ เช่น 3g/4g เป็นต้น) ปริมาณการใช้งานดาต้า นั้นขึ้นอยู่กับ เวลาที่คุณใช้ไปในการรับชมวีดีโอ ถ้าคุณแค่เลื่อนหน้าจอผ่านไปเร็วๆ โดยไม่หยุดรับชม การสิ้นเปลืองของดาต้าก็จะน้อย แต่ถ้าคุณหยุดและรับชม แน่นอนว่าดาต้าของคุณก็จะเปลืองมากเช่นกัน 
If auto-play is Wi-Fi only, videos will auto-play only when your phone or tablet is connected to Wi-Fi. If you're using Facebook on a mobile data connection, you'll have to click on a video to play it. If you click and play a video while using a mobile data connection, it will use mobile data.
ถ้าตั้งค่าการเล่นอัตโนมัติเป็น On เมื่อเชื่อมต่อแบบไร้สายหรือ Wi-Fi เท่านั้น แบบนี้โทรศัพท์หรือแท็บเล็ตของคุณก็จะเล่นอัตโนมัติ เฉพาะที่มีการเชื่อมต่อแบบไร้สาย Wi-Fi เท่านั้น ถ้าคุณใช้เฟสบุ้กและเชื่อมต่อแบบดาต้าเพลน วีดีโอก็จะไม่เล่นอัตโนมัติ คุณต้องคลิกปุ่ม Play เพื่อแสดง และจะเป็นการใช้งานปริมาณดาต้าอินเตอร์เน็ตของคุณ
Note: You might need to click a video to play it even if your auto-play settings are On. This could happen if the mobile connection is slow or if you've used a large amount of mobile data recently
บันทึก
บางครั้งคุณยังจำเป็นต้องคลิกปุ่ม Play ในการเล่นวีดีโอแม้ว่าจะตั้งค่าการเล่นเป็น Auto Play ก็ตาม ซึ่งจะเกิดขึ้นได้กรณีที่ความเร็วในการเชื่อมต่อไม่เร็วพอ หรือว่ามีการใช้ปริมาณของข้อมูลดาต้าจำนวนมากในล่าสุด 
สรุปว่า ปัญหา วีดีโอ ออโตเพลย์ หรือเล่นอัตโนมัติ ขณะที่ผู้ใช้งานกำลังเลื่อนหน้าจอขึ้นลง เพื่อติดตาม Feed ข่าวสารต่างๆ มีทั้งแบบไม่ชอบใจ เนื่องจากเป็นการยัดเยียดให้ดูโดยไม่ถามความสมัครใจ แถมยังเปลืองดาต้าหรือจำนวนข้อมูลเน็ตที่ใช้ได้ กรณีเชื่อมต่อแบบเครือข่าย 3g/4g เป็นต้น 
ทางที่ดี ก็ปิด ตัว ออโต้เพย์ซะ ก็จบ 
บนคอมพิวเตอร์ คลิก ปุ่มแผงควบคุม ลูกศรหัวลงเล็ก ๆ 

ขั้นต่อมา ในหน้าต่างถัดมา คลิกปุ่ม Video 
และมองหา Auto-Play Video 
คลิก เข้าไปแล้วกำหนดค่าเป็น Off 
เท่านี้ก็จบ เรียบร้อยทดสอบการใช้งาน จริง จะพบว่าไฟล์วีดีโอ ไม่เล่นอัตโนมัติแล้ว ถ้าเราต้องการรับชม ก็จะต้องคลิกปุ่มเล่น Play เอง 

สำหรับการตั้งค่าในส่วนของ Facebook บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เช่นมือถือ หรือแท็บเล็ต หลักการตั้งค่าก็จะคล้ายๆ กันคือ 

การปิด วีดีโอเล่นอัตโนมัติ  auto-play settings บนอุปกรณ์พกพา Android phone หรือ tablet:

  1. Open the Facebook app เปิดแอพเฟสบุ้ก ขึ้นมา 
  2. Tap  แตะไปที่ไอคอนแผงการควบคุม 
  3. Scroll down and tap App Settings เลื่อนไปหาเมนูคำสั่งการตั้งค่าการทำงาน Setting
  4. Tap Video Auto-play แตะไปที่คำสั่ง การเล่นวีดีโออัตโนมัติ 
  5. Choose an option เลือกตัวเลือกเป็น Off หรือ ปิด 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า