การติดตั้งส่วนขยาย OpenLayers บน QGIS

การติดตั้งส่วนขยายด้านแผนที่ Open Layer บนโปรแกรมฟรีแวร์ภูมิสารสนเทศ QGIS เพื่อที่จะสามารถเปิดดูแผนที่ดาวเทียมของกูเกิล ภายในโปรแกรม QGIS ซึ่งจะสะดวกในการทำงาน และการทำจุดอ้างอิงพิกัดให้กับภาพถ่ายดาวเทียม Geo referencing 
ปกติเมื่อติดตั้ง QGIS แล้ว ส่วนขยายนี้ จะไม่ได้รับการติดตั้งเข้ามาด้วยในขั้นตอนการลงโปรแกรม จึงจำเป็นต้องมาติดตั้ง เพิ่มเติมภายหลัง ซึ่งผู้สนใจ สามารถทำตามขั้นตอนดังนี้ 
ภายในส่วนขยายมีอะไรบ้าง
Google Street map แผนที่เส้นทาง
Google Satellite แผนทีีดาวเทียม 
Google Hybrid แผนที่ผสม

 
บนเมนูบาร์ของโปรแกรม QGIS คลิกเมนู Plugins


ในช่องค้นหาพิมพ์คำว่า Openlayer ลงไป เมื่อได้ผลการค้นหาแล้ว คลิกลงไปและคลิก install ติดตั้งส่วนขยาย ไปจนจบขั้นตอน 

การใช้งาน Open layer
คลิก Web>OpenLayers 
จะมีส่วนขยายที่รวมแผนที่ ขึ้นมาให้เลือกใช้งาน ตามภาพประกอบ ทั้งของ bing maps ,google maps 
เลือกเปิดดูสักอย่างแล้ว ใช้แว่นขยาย ซูมเข้าออก เพื่อไปยังจุดหรือพื้นที่ตามต้องการ ต่อไป 


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า