เรียนสนุกลุกนั่งสบายที่ http://www.bbc.co.uk/education

โอกาสดีของคนชอบเรียน เรียนอินเตอร์ผ่านเน็ต ได้ฟรีที่ http://www.bbc.co.uk/education
สำหรับท่านผู้ปกครอง พ่อแม่ พี่ป้าน้าอา ที่มีศักยภาพ และความรู้ความสามารถ ต้องการสอนติวเตอร์พิเศษแบบอินเตอร์ สามารถเยี่ยมชมเว็บไซต์ ที่ผมนำมาแนะนำกันได้ฟรี สำหรับท่านที่ทราบแล้ว ก็ขออภัย แต่ประเด็นคือ การพยายามจัดสรรเวลาเรียน ให้ลงตัวอย่างสร้างสรรค์ และไม่เป็นภาระกับทุกฝ่าย นับว่าน่าสนใจกว่า
แต่แน่ๆ ถ้าผู้ปกครองที่มีพื้นฐานการเรียนรู้ ทางวิชาการที่ดีอยู่แล้ว แนะนำให้เข้าไปศึกษาได้ฟรีเลย ครับ เป็นแหล่งเรียนรู้ฟรีๆ ทีดีมากๆ ในรูปแบบของ Contents ที่มีทั้ง interactive content review ,Quiz และ Video clip ที่จะช่วยทำให้การเรียนรู้ของคุณ สนุก ไม่น่าเบื่อ และหากอดทนมากพอ จะทำให้เข้าใจเนื้อหาผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ผลิตสื่อช่วยสอน ในแบบมีมิติ มุมมอง ที่ครู หรืออาจารย์ ที่ โรงเรียน ไม่สามารถอธิบาย หรือหาภาพมาประกอบ ให้เข้าใจได้

จุดเด่นคือ
ง่ายในการเข้าถึง
เนื้อหาแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ ตามวิชา ที่ใช้เรียน ใช้สอนกัน ในระดับต่างๆ ตั้งแต่ ประถม มัธยม และมหาลัย
ไม่มีขั้นตอน การลงทะเบียน Register ให้เสียเวลา เรียนฟรี เรียน ได้ทุกคนที่สนใจและต้องการ แบบว่า ใครใคร่เรียน เรียน ใครใคร่รู้ รู้กันไปเลย
สำหรับเนื้อหาที่แนะนำ เช่น วิชาเลข จะแบ่งเนื้อหาออกตามระดับ ง่าย ไปหายาก และมี สื่อช่วยสอน ทำให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจ เช่น ทฤษฎีบทไพธาโกรัส หรือตรีโกณมิติ หรือสมการ กราฟ ตัวเลข ฯลฯ
ส่วนวิชาวิทยาศาสตร์ ก็จะมีเนื้อหาที่น่าสนใจ ตามหมวดวิชา เช่น ชีวะวิทยา เคมี ฟิสิกส์ ฯลฯ
วิชาอื่นๆ เช่น สังคม ประวัติศาสตร์ ศิลปะ เป็นต้น

http://www.bbc.co.uk/educationPost a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า