การกรองข้อมูลค่าซ้ำออก Google Sheet

 การสร้างตารางข้อมูลบน Google Drive ช่วยอำนวยความสะดวกและความรวดเร็วในการทำงานร่วมกัน วันนี้เราจะมาดูขั้นตอนและวิธีการในการกรองข้อมูลที่มีค่าซ้ำกันออก ขั้นตอนและวิธีการจะแตกต่างจาก Ms Excel บนหน้าจอ DeskTop นิดหน่อย ที่จะค้องใช้ Function ช่วยในการทำงาน 

จากข้อมูลตัวอย่าง จำนวน คอลัมน์ และแถว ของตาราง สมุมมติว่ามี จำนวนข้อมูล เป็นพันๆ แถว จะมาไล่หาที่ละแถวที่ซ้ำกัน คงไม่สะดวก เราจะใช้ ฟังก์ชั่น Uique ในการกรองข้อมูล

คลิกที่ช่อง ตารางที่ต้องการ =UNIQUE(A1:E21) 

A1 คือค่าแรกของช่วงตารางที่ต้องการ 

E21 คือค่าสุดท้ายของช่วงที่ต้องการ 

จากนั้น กดแป้น Enter

จะเหลือข้อมูลที่แตกต่างกัน เท่านั้น 
Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า