วิธีการดึงแผนที่ Google map มาแสดงใน QGIS

 สำหรับ users มือใหม่ที่เริ่มต้นศึกษา และใช้งานโปรแกรมภูมิสารสนเทศอย่าง QGIS นั้น การดึงเข้าแผนที่ฐานหรือ Base Map จากผู้ให้บริการอย่าง Google map เข้ามาศึกษาและใช้งานนั้น สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน

สำหรับความรู้ที่นำมาแบ่งปันในวันนี้คือการดึงแผนที่ฐาน Google Map เข้ามาแสดงใน QGIS โดยไม่ต้องใช้โปรแกรมส่วนขยายหรือ Plugin 

เริ่มจากเปิดโปรแกรม QGIS ขึ้นมาก่อน 

มองหาเมนู XYZ Tile คลิกขวา 1 ครั้ง เลือก new connection ให้กรอกชื่อ Name ของการเชื่อมต่อ เช่น Google map ในช่อง URL : คัดลอกลิงค์ที่ให้ด้านล่าง  แล้ววางลงในช่อง URL แล้วกดตกลง OK

Google Maps: https://mt1.google.com/vt/lyrs=r&x={x}&y={y}&z={z}

Google Satellite: http://www.google.cn/maps/vt?lyrs=s@189&gl=cn&x={x}&y={y}&z={z}

Google Satellite Hybrid: https://mt1.google.com/vt/lyrs=y&x={x}&y={y}&z={z}

Google Terrain: https://mt1.google.com/vt/lyrs=t&x={x}&y={y}&z={z}

Google Roads: https://mt1.google.com/vt/lyrs=h&x={x}&y={y}&z={z}


เลือกที่ละระบบแผนที่ฐาน 

แบบภาพถ่ายดาวเทียว

แบบไฮบริด หรือแบบผสม 

แบบภูมิประเทศ

แบบถนน เป็นต้น 


การเรียกดูโดย Double click ที่ชื่อของแผนที่ฐาน Name จะแสดงขึ้นในโปรแกรม QGIS ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال