การแสดงตารางข้อมูลบน QGIS

 ในโปรแกรม QGIS ผู้ใช้งานสามารถเปิดตารางข้อมูล และกรองข้อมูลเพื่อแสดงผลตามเงื่อนไขที่กำหนดได้ เป็นอย่างไร ตามมาดูได้อย่างเป็นขั้นตอน 

เปิดโปรแกรม QGIS 

นำเข้าข้อมูลจากตารางไฟล CSV แล้วเปิดแผนที่ฐาน เป็น OSM หรือ Google Map 

การเรียกดูรายละเอียดของแต่ละจุด นำเม้าส์คลิกที่ icon Display feature selected หรือ แสดงข้อมูลตามที่คลิก จะมีรายละเอียดของแต่ละจุด แสดงขึ้นมาบนแถบขวามือ 

การคลิกที่ open attribute จะเปิดตารางข้อมูลจุดขึ้นมา คล้ายๆ ตาราง Excel สามารถคลิกที่ปุ่ม expreesion เพื่อใส่เงื่อนไขในการกรองข้อมูล ที่ต้องการแสดงได้ เช่น 

จำนวนประชากร >=5000 เป็นต้น 

ข้อมูลที่ได้จากการกรอง จะถูกระบายสีน้ำเงิน ตามเงื่อนไข

ข้อมูลจุดบนแผนที่จะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอัตโนมัติ

เพิ่มเติม การนำออกจุดบนหน้าจอปัจจุบันเป็น shapefile เพื่อสามารถอ้างอิง หรือนำมาเปิดใช้งานได้ทันทีภายหลังคลิกเม้าส์ขวา บนชั้นข้อมูลจุดที่ต้องการส่งออก เลือก export ferture as shapefile 

คลิกปุ่ม ... เพื่อเข้าไปเลือกแฟ้มในการจัดเก็บ และตั้งชื่อไฟล์ ตามต้องการ 

สามารถศึกษาเพิ่มเติมจากลิงค์วีดีโอช่วยสอนด้านล่าง 


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال