Review แอพ Photomath

 เป็นแอพที่อยากแนะนำให้ผู้สนใจเรียนคณิตศาสตร์ด้วยตนเอง ได้ดาวโหลดและติดตั้งใช้งานกัน รองรับทั้ง Android และ iOS 

คุณสมบัติ  

สแกนโจทย์ปัญหาข้อสอบเลขยากๆ หรือง่าย แล้วแอพจะแสดงผลคำตอบพร้อมอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาให้เราเข้าใจได้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน 

แอพเหมาะสำหรับนักเรียน หรือครูที่มีทักษะพื้นฐานด้านการคำนวณ และการคิดเลขทางคณิตศาสตร์ จะช่วยให้เข้าใจขั้นตอน และการหาคำตอบของแต่ละข้อได้ง่ายขึ้น 

รีวิวจากการใช้งานจริง 

ผมมีอุปกรณีทั้งสองระบบด้วยกันคือ Android และ iOS ในพื้นฐานการหาคำตอบแบบฝึกหัด หรือโจทย์ข้อสอบต่างๆ แน่นอนว่าเราไม่สามารถทำเองได้ทุกข้อทุกอย่าง บางครั้ง การใช้แอพช่วยในการหาคำตอบ และศึกษา แนวคิด และรูปแบบในการแก้ไขโจทย์ ก็เป็นอีกทางเลือก ที่น่าสนใจ 

เท่าที่เคยใช้งานผ่านมาเกือบๆ 2 ปี แอพสามารถหาคำตอบระบบสมการเชิงเส้น ระบบจำนวนจริง และโจทย์ปัญหาหลายเรื่อง ในหัวข้อระดับ มอต้น มอปลายได้ผลในระดับ 95 % 

ขั้นตอนการใช้งาน 

โหลดแอพ ติดตั้งแอพ เปิดแอพ

แอพจะเรียกใช้งานกล้องของมือถือ หรือแท็บเล็บในการสแกนโจทย์เลย 

และแสดงผล เป็นคำตอบ พร้อมเมนูรายละเอียดที่เราสามารถ แตะเข้าไปศึกษา ที่ละขั้นตอนได้ 

วิธีการดาวโหลด ติดตั้งใช้งาน 

https://photomath.com/ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น