SWAT 4

 คือเกมส์แนว first-person shooter ที่จำลองผู้เล่นเป็นผู้ควบคุมทีม SWAT หรือหน่วยอาวุธพิเศษ ในการฝึกการต่อสู้และการต่อต้านการก่อการร้าย ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรื่องจริง 

พื้นที่ปฏิบัติการของเกมส์นี้ คือ New York

เกมส์จะจำลองรูปแบบคล้ายการทำงานจริงของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เริ่มจากการบรรยายสรุปภารกิจ การแลกเปลี่ยนข่าวสาร และการวางแผนการทำงานร่วมกัน 

การเลือกเครื่องมือ อาวุธ อุปกรณ์สำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในแต่ละภารกิจ ของหน่วย Special Weapons and Tactics team

การทำงานของหน่วยพิเศษ มักจะถูกเรียกใช้ในงานหรือภารกิจเสี่ยงสูง เช่นปิดล้อมตรวจค้น การชิงตัวประกัน 

กฏการทำงาน เจ้าหน้าที่จะต้องแจ้งเตือนผู้ต้องสงสัย ก่อนการใช้อาวุธ 

การใช้อาวุธจะเป็นทางเลือกสุดท้ายในการแก้ไขเหตุการณ์

ความสนุกและท้าทายของเกมส์แนวยิงจำลองการต่อสู้ และมีเพื่อนๆ ร่วมทีมทำงานร่วมกัน 

ชนิดเกมส์ PC 

ขนาดไฟล์ 183 MB

ชนิดของเกมส์ Demo 

คำแนะนำการดาวโหลดติดตั้ง โหลด SWAT4

ต้องการพื้นที่ในการลงเกมส์เดโมประมาณ 400 MB

รองรับการลงเล่นบน PC Windows10


เกมส์เดโม จะเริ่มต้นที่ Victory Imports Auto Center ในการสกัดผู้ต้องสงสัย การช่วยเหลือตัวประกัน 

เกมส์เดโม ให้ลองเล่นแบบคนเดียวเพียง 1 ภารกิจ จำกัดชนิดของอาวุธและกระสุน 

การเคลื่อนที่เดินหน้า ถอยหลังกดแป้น W S 

การยิง เม้าส์ซ้าย

การเปลี่ยนกระสุน R
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال