ขั้นตอนการทำ Geo Referencing ด้วยโปรแกรม QGIS

ขั้นตอนการทำ Geo Referencing ด้วยโปรแกรม QGIS ฟรีแวร์แบบเปิดสำหรับท่านที่สนใจงานด้านภูมิสารสนเทศ สามารถค้นหาและดาวโหลดใช้งานได้ฟรี
สำหรับการทำภาพหรือแผนที่ที่เราก็อปหรือบันทึกมาจากแหล่งเปิด เช่น Google Earth ให้เป็นภาพถ่ายดาวเทียมแบบมีพิกัดเป็นที่รู้จักตามระบบการอ่านค่าของแผนที่แล้ว นั้นก็คือการทำ Geo reference นั้นเอง หรืออ้างอิงแหล่งค่าพิกัดภูมิศาสตร์นั้นเอง

สำหรับขั้นตอนแรก ให้ท่านเปิดโปรแกรม Google Earth Pro ขึ้นมา จากนั้นในช่องค้นหา พิมพ์ชื่อเมืองหรือสถานที่ที่คุณต้องการหรือสนใจจะบันทึกเป็นข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียม เก็บไว้ใช้งาน
ตามตัวอย่าง ผมใช้แผนที่ อ.เมือง จ.ลพบุรี
ซูมเข้าไปให้ได้รายละเอียด ตามที่เราต้องการ ควรจะมี เส้นตัด ถนน หรือ จุดที่สังเกตชัดเจน จะง่ายในการอ้างอิง
คลิกปุ่ม ไฟล์ >บันทึก>บันทึกภาพขั้นตอนการเลือก ขนาดภาพ เลือกขนาดใหญ่สุด เพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดมากที่สุด และบันทึกภาพ เก็บไว้ในแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่กำหนด ตั้งชื่อไฟล์ตามสะดวก 
ก็เป็นจบขั้นตอนการเตรียมภาพสำหรับการนำมาใส่ค่าพิกัดหรือ Georeference ด้วย QGIS 

ขั้นตอนต่อมา เปิดโปรแกรมQGIS ขึ้นมา จะต้องติดตั้งส่วนขยาย Plugin ที่ชื่อว่า Open Layer ด้วยนะครับ สำหรับขั้นตอนการติดตั้งส่วนขยาย สามารถดูตามลิงค์ การติดตั้ง Open Layer  

ขั้นตอนนี้ ให้เปิดโปรแกรม QGIS ขึ้นมา  คลิก Raster>การอ้างอิงตำแหน่งบนผิวโลก>Georeference

ขั้นตอนต่อมา คลิกปุ่ม เครื่องหมายบวก ตามภาพ เพื่อนำเข้าภาพ ที่ไม่มีพิกัด ที่เรา Save หรือบันทึกไว้จากขั้นตอนด้านบนที่ผ่านมา 

ขั้นตอนต่อไป กำหนดระบบค่าพิกัด เป็น WGS:84 ตามภาพตัวอย่าง และคลิก OK
ขั้นตอนต่อมา คลิกที่ปุ่ม + ตามภาพ เพิ่มนำไปคลิกลงบนจุดตัดถนน หรือจุดที่ต้องการอ้างอิง จะได้กรอบนำเข้าพิกัดแผนที่ขึ้นมาตามภาพ ให้เราคลิก แบบแผนที่ 

ขั้นตอนต่อมา จะเปิดเข้ามาที่โปรแกรม QGIS อีกที ให้เรา Open Layer ตามภาพประกอบ ใช้แว่นขยาย ซูมเข้าออก เพื่อขยายไปยังจุดที่ต้องการอ้างอิง บริเวณเดียวกันกับภาพที่เราต้องการใส่ค่าพิกัด แล้วนำเม้าส์ ไปคลิกลงจุดเดียวกัน  

ขั้นตอนต่อไป โปรแกรม จะย้อนกลับมาที่หน้าต่างการใส่ค่าพิกัดให้เราอัตโนมัติ พร้อมกับป้อนค่าพิกัด ทั้งแกน x,y ให้เราเรียบร้อย  ให้เราทำลักษณะเดียวกันนี้อย่างน้อย 4 จุด
ขั้นตอนต่อไป หลังจากที่ใส่ค่าพิกัดขั้นต่ำ 4 จุดแล้ว ก่อนจะแปลงค่าพิกัด ให้คลิกปุ่ม การตั้งค่า แล้วใส่ค่าต่างๆ ตามภาพประกอบ ระบุแฟ้มปลายทางในการเก็บไฟล์ คลิก OK 

การแปลงค่าพิกัด พร้อมแล้ว ให้เราคลิกปุ่ม icon Play สีเขียน บนเมนูบาร์ ได้เลย 

Post a Comment