สร้างงาน 3 D ออนไลน์ด้วย 3DVIA Shape


3DVIA Shape 3.0 เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่สนใจและชื่นชอบการออกแบบภาพ หรือสร้างงาน 3มิติ กันโดย 3DVIA Shape 3.0 เป็นฟรีแวร์ที่ให้บริการในลัษณะของเว็บ service ที่ให้ผู้สนใจดาวโหลดโปรแกรมไปติดตั้งใช้งานจากนั้นจะนำเข้าสู่ระบบ ออนไลน์ของ server โดยมีการจัดเตรียมรูปแบบของงาน 3 D ที่น่าสนใจให้เราในการปรับแก้ไข หรือสร้างใหม่ได้โดยง่าย สะดวกต่อผู้ใช้งาน และบันทึกเก็บไว้เป็นผลงานของเราต่อไป หรือจะ upload ขึ้นไปเผยแพร่ต่อสาธารณะเพื่อประกาสผลงานของคุณให้โลกได้ประจักษ์ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับ
ดาวโหลด 3DVIA Shape 3.0
ขนาดไฟล์ 467.26K
รองรับ Windows XP/Vista
ภาพแสดงตัวอย่างผลงานในหน้าเวบแบบ online ของเราครับ
3DVIA Shape is a free online 3D modeling, remix and publishing application that allows anyone to easily share their ideas in 3D. Based on some of the most powerful modeling applications in the world, 3DVIA Shape allows users to create models, add textures and then publish them directly to our free online community located at 3DVIA Web site.
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال