ดูภาพเป็นหน้าด้วย CDisplay Image Display

CDisplay Image Display ฟรีแวร์สำหรับการดูภาพดิจิตอลของเราแบบเป็นหน้า หลังดาวโหลดและติดตั้งแล้ว เมื่อเราเปิดแฟ้มภาพของเราด้วยโปรแกรมจะทำการแ่บ่งภาพของเราออกเป็นหน้าๆ ให้ผู้ใช้งานโดยอัตโนมัติ ช่วยให้สามารถเลื่อนดูด้วยความสะดวกและรวดเร็ว เหมือนการเปิดหน้าหนังสือ ความสามารถที่เพิ่มขึ้นมาได้แก่การปรับสมดุลของสีโดยอัตโนมัติครับ ผู้สนใจสามารถดาวโหลดได้ฟรีครับ
ดาวโหลด CDisplay Image Display
ขนาดไฟล์ 1.1MB
รองรับ Windows 98/Me/2000/XP
CDisplay is a sequential image viewing utility. It allows you to view JPEG, PNG and static GIF format images sequentially in the style of a comic book. The CDisplay does this by loading the images first and then organizing them sequentially without decompressing the file. It has no file writing capabilities so the files you will be viewing using this viewing utility remains totally untouched.

CDisplay can load JPEG, PNG and static GIF images one or two at a time, view images in a zip, rar, ace or tar archive file without need of decompression, view through images sequentially and scroll around with a press of a key, and do automatic color balancing of the images.
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال