ดาวโหลด Angry IP Scanner

Angry IP Scanner คือฟรีแวร์ที่มีความสะดวกและรวดเร็วในการสแกนเพื่อตรวจสอบหมายเลข IP ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราและระบบเครือข่าย โดยมีความสามารถในการแก้ปัญหาของ Host คอมพิวเตอร์ ตรวจสอบหมายเลข Port ที่เปิดอยู่หรือคอมพิวเตอร์ที่ไม่ทำงานได้ คุณสมบัติอื่นๆ ได้แก่ การปรับแต่ง Port ต่างๆ ตามต้องการของเรา โดย Angry IP Scanner เป็นฟรีแวร์ยูทิลิติ้ขนาดเล็กที่มีประโยชน์ใช้งานสำหรับนักศึกษาคอมพิวเตอร์ โปรกรมเมอร์ หรือผู้ดูแลระบบ Net work ได้ใช้งานครับ สนใจสามารถดาวโหลดไปติดตั้งและใช้งานได้ฟรีครับ
ดาวโหลด Angry IP Scanner
ขนาดไฟล์ 108.5K
รองรับ Windows 95/98/Me/2000/XP/NT
หน้าตาการทำงานของโปรแกรม ผู้ใช้งานกรอกย่านของ IP address ที่ต้องการตรวจสอบลงไป ,ใส่ Host name ลงไป จากนั้นคลิก ปุ่ม Start เพื่อเริ่มการทำงานได้เลยครับ ส่วนการปรับแต่งค่า config ต่างๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก Help ของโปรแกรมนะครับ  

This is a very fast and small IP scanner. It has many options, such as the ability to resolve host names, check for open ports, scan dead machines. It contains many features, such as configurable scanning columns, multiple port scanning, various export formats, and plug-ins.
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال