วิธีการสร้างนามบัตรอย่างง่ายๆ ด้วย MS Word2003

วิธีการสร้างนามบัตรอย่างง่ายๆ ด้วย MS Word2003
บนแถบเมนูเครื่องมือ คลิก ซองจดหมายและป้ายผนึก
จากนั้นบนแท็บของป้ายผนึก คลิก ตัวเลือก
ในช่องแบบของรายการป้ายผนึกให้คลิกลงไปเลือก Avery Standard.
จากนั้นในช่องหมายเลขผลิตภัณฑ์ ,คลิกเลือกรูปแบบขนาดของนามบัตรที่เราต้องการเช่น 5371, 5372, 5376, หรือ 5377 จากนั้นคลิก OK.
ในช่องที่อยู่ ให้เราใส่ข้อมูลที่อยู่ของเราลงไป

NOTE: เราสามารถปรับแต่งรูปแบบของที่อยู่ เลือกที่อยู่ ,ใช้การคลิกเม้าส์ขวา ,จากนั้นคลิกแบบอักษรหรือการจัดย่อหน้า บนทางเลือกเมนู เลือกปรับค่าที่เราต้องการตามความเหมาะสมจากนั้นคลิก OK.
การพิมพ์นามบัตรของเรา โดยใช้รูปแบบที่เหมาะสมต่อไปนี้

คลิกที่ พิมพ์ โดยมีทางเลือกการพิมพ์แบบ แบบเดียวกันทั้งแผ่น คลิกที่แบบเดียวกันทั้งแผ่น การแก้ไขนามบัตรให้เราคลิกที่ New Document โปรแกรม word จะสร้างเอกสารใหม่ที่บรรจุข้อมูลนามบัตรของเราให้ เราสามารถเพิ่มภาพ รูปแบบสีสันของนามบัตรก่อนการพิมพ์ได้อีกครั้ง เราอาจจะต้องบันทึกไว้เป็นแม่แบบเอกสารหรือ a template.
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال