ปิดเครื่องอัตโนมัติ

การปล่อยให้คอมพิวเตอร์ของเราทำงานอยู่ตลอดเวลา ถือว่าเป็นสิ่งไม่ดีต่อเครื่องและบิลค่าไฟเช่นกัน บางคั้งเราอาจจะไม่ต้องการนั่งอยู่กับที่อคอยการดาวโหลดข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตจนแล้วเสร็จ แต่เราก็ไม่ต้องการที่จะปิดเครื่องก่อนดาวโหลดเสร็จสิ้น ดังนั้นระบบตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติหรือ Auto Shutdown - InBasic ซึ่งเป็นส่วนขยายของ โปรแกรมท่องเน็ตอย่าง Firefox ซึ่งจะทำให้เราสามารถตั้งค่าการิดเครื่องอัตโนมัติเมื่อการดาวโหลดข้อมูลเสร็จสิ้น

การติดตั้งส่วนขยายหรือว่า add-on ของ Firefox สามารถติดตั้งได้ง่ายๆ และหลังจากเรา restart โปรแกรม Firefox แล้ว จะปรากฏปุ่มไอคอนเ็ล็กๆ ในแถบแสดงสถานะหรือว่า status bar. ซึ่งหากระบบ Auto Shutdown ถูกสั่งใชงานหรือ enabled, เราจะพบว่า icon เปลี่ยนเป็นสีแดง และหากไม่สั่งใช้งานจะเป็นสีเทา การสั่งใช้งานหรือปิดการใช้งานสามารถทำได้โดยง่ายๆ โดยการคลิกที่ปุ่ม เมื่อระบบปิดเครื่องอัตโนมัติถูกกำหนดให้เป็น enabled, ระบบก็จะทำตามกำหนดที่เราต้องการทันที หลังการดาวโหลดเสร็จสิ้นแล้ว จะมีหน้าต่าง warning dialog แสดงขึ้นมา หลังจากนั้นระบบก็จะปิดเครื่องให้เราโดยอัตโนมัติต่อไป ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าเวลาที่ต้องการให้แจ้งเตือนการปิดเครื่องอัตโมัติตามต้องการ นอกจากนั้นโปรแกรมยังมีความสามารถอื่นๆ เช่นการตั้งค่าให้เครื่องเข้าสู่โหมดประหยัดพลังงานหรือ hibernate หรือ restart คอมพิวเตอร์ใหม่แทนการปิดเครื่อง ก็สามารถทำได้เช่นกัน
โดยสรุปแล้ว Auto Shutdown เป็นฟรีแวร์ที่ง่ายต่อการใช้งาน และเป็นส่วนขยายความสามารถของ Firefox Built-in Download Manager
ดาวโหลด Auto Shutdown - InBasic 3.6.2D
ขนาดไฟล์ 140.65K
รองรับ Windows XP/Vista
หลังติดตั้งโปรแกรมแล้ว ผู้ใช้งานจะได้ icon เล็กๆ บริเวณแถบแสดงสถานะของโปรแกรม เมื่อนำเมาส์ไปคลิกเพื่อกำหนดค่าการปิดเครื่องอัตโนมัติตามต้องการของเราต่อไปครับ 

This extension help you to add this feature to Firefox Built-in Download Manager. This extension add icon to status bar and Download Manager Window so by click on status icon or check in download manager you can be sure that your PC will be shutdown after all downloads finished or failed.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า