Format USB drive ให้เป็น NTFS

หากคุณเคยพยายามที่จะ format USB drive ของเราในรูปแบบของ NTFS Format? แต่ไม่มีตัวเลือกของ NTFS ในค่าปกติของวินโดว์ XP. ซึ่งอนุญาติให้เราสามารถ format USB ในรูปแบบของ FAT หรือ FAT32 เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามการ format ในรูปแบบของ NTFS ก็สามารถทำได้ง่ายๆ

NTFS จะทำให้รูปแบบการจัดเก็บข้อมูลที่ดีกว่า ปลอดภัยมากกว่าการจัดเก็บรูปแบเดิมคือ FAT หรือ FAT32 รวมทั้งการกำหนดค่ารักษาความปลอดภัย ที่ดีกว่า ทำให้การจัดเก็บไฟล์ข้อมูลแบบ NTFS file system ทำให้ภาพรวมประสิทธิภาพและการทำงานของวินโดว์ดีขึ้น
ขั้นตอนการทำงาน ก่อนอื่นให้เราเสียบ USB ไดร์ฟที่ต้องการฟอร์แมตเข้าไปในคอมพิวเตอร์ให้เรียบร้อยก่อน จากนั้น
1 คลิกขวาบนไอคอน my computer จากนั้นคลิก Manage
2 คลิกที่ Device Management
3 ด้านขวามือ คลิก Disk drive
4 คลิกขวาบนรายชื่อของ USB ไดร์ฟของเราที่แสดงขึ้นมาให้ จากนั้นคลิก Properties
5 ในแท็บ Policy คลิกเลือก Optimize for performance จากนั้นคลิก OK

6 บนหน้าจอ Desktop คลิกเปิด My computer ขึ้นมา
7 คลิกขวาบนอุปกรณ์ USB ของเราที่ต้องการฟอร์แมต
8 เลือกคำสั่ง Format เราจะได้ options เพิ่มขึ้นมาเป็น NTFS ให้เรา
9 คลิกปุ่ม Start เพื่อเริ่มการ Format ได้เลยครับ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า