วิธีการสแกนไวรัสคอมพิวเตอร์ด้วย Avast antivirus

Avast antivirus เป็นฟรีแวร์ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ที่กำลังมาแรง แซงทางโค้งคู่แข่งหลายๆ รายด้วยกันในปัจจุบันนี้ อันเนื่องมาจากประสิทธิภาพการใช้งานของโปรแกรมในการป้องกันและตรวจจับไวรัสคอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ ที่แพร่ระบาดอยู่บนโลกอินเตอร์เน็ตขณะนี้ได้เป็นอย่างดี สำหรับวันนี้เรามาดูวิธีการ Scan เพื่อตรวจจับ ค้นหาไวรัสคอมพิวเตอร์ และกำจัดไวรัสร้ายด้วยฟรีแวร์ Avast antivirus กับแบบ step by step พร้อมด้วยภาพประกอบขั้นตอนการทำงานดังนี้ครับ
1 จากหน้าตาของโปรแกรม Avast antivirus ให้เราเลือก options การ scan เป็น

 • Quick scan จะเป็นการเลือกสแกนเฉพาะไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ไวรัสคอมพิวเตอร์ชอบไปหลบซ่อนอยู่ ใช้เวลาไม่นาน
 • Full scan แบบนี้เป็นการสแกนแบบละเอียดทั้งเครื่อง จะใช้เวลานานมาก หลายชั่วโมง ขึ้นอยู่กับความเร็วและขนาดข้อมูล
 • Removable media scan เป็นการสแกนอุปกรณ์ภายนอกที่เรานำมาเชื่อมต่อ เช่น USB drive เป็นต้น
 • Select Folder to scan เป็นการเลือกสแกนเฉพาะแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่เราเลือกเท่านั้น
หมายเหตุ หากเราไม่ชอบทางเลือกหรือรูปแบบการสแกนหาไวรัสคอมพิวเตอร์ ตามที่ทางโปรแกรมได้จัดเตรียมไว้ ผู้ใช้งานสามารถที่จะเลือกปรับแต่งรูปแบบการสแกนไวรัสได้ด้วยตนเองหรือว่า Create custom scan นั้นเอง นอกจากนั้นโปรแกรม Avast antivirus ยังสามารถที่จะเลือกสแกนไวรัสได้หลายแบบในเวลาเดียวกันได้ด้วย

2 หลังจากเลือกรูปแบบของการสแกนไวรัสคอมพิวเตอร์ตามที่อธิบายด้านบนแล้ว การเริ่มต้นสแกนก็สามารถทำได้โดยการคลิกปุ่ม Start เพื่อเริ่มต้นการทำงานได้เลยครับ ผลการสแกนจะแสดงตามภาพประกอบด้านล่าง ซึ่งสามารถอธิบายผลการสแกนดังนี้ครับ

 • Quick scan แบบของการสแกน เป็นการสแกนแบบรวดเร็ว
 • No Threat found สีเขียว หมายถึง ไม่พบภัยคุกคามหรือไวรัสคอมพิวเตอร์
 • Run time วลาที่ใช้ไปในกรสแกนไวรัส
 • Tested files จำนวนของไฟล์ที่สแกน
 • Tested Folder จำนวนของแฟ้มหรือโฟลเดอร์ที่สแกน
 • Amount of data tested จำนวนของข้อมูลที่ได้รับการสแกน
 • Infected items จำนวนของไฟล์ที่ติดไวรัส
3 ผลการสแกนไวรัส กรณีโปรแกรมตรวจพบไวรัสหรือภัยคุกคามที่จะเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์ จะแสดงจำนวนของไฟล์ที่ติดไวรัส พร้อมกับปุ่ม Show Result หรือแสดงผลรายชื่อไฟล์ที่เป็นไวรัสหรือติดไวรัส ให้เราคลิก Show result สีแดงถัดไปด้านขวามือ เพื่อเข้าไปตรวจสอบครับ
4 ทางเลือกในการกำจัดไวรัสของโปรแกรม จะมีด้วยกันทั้งหมด 4 ทางเลือก ซึ่งผมขออธิบายแต่ละทางเลือกพอสังเขปดังนี้ครับ

 • Move to chest เป็นการย้ายไฟล์ที่ติดไวรัสหรือสงสัยว่าเป็นไวรัสไปกักไว้ในแฟ้มหรือโฟลเดอร์เฉพาะ ซึ่งไม่สามารถแพร่ระบาดได้อีก ประมาณว่าเลี้ยงไว้ก่อนในคุก หากความประพฤติดีหรือตรวจสอบแล้วไม่ใช่ไวรัส ก็สามารถย้ายออกมาได้
 • Repair เป็นการกำจัดหรือ ซ่อมไฟล์ที่ติดไวรัส ให้ใช้งานได้ดังเดิม
 • Delete อันนี้ หากมั่นใจว่าเป็นไวรัสคอมพิวเตอร์ sure ก็ให้เรากำจัดออกไปถาวร ด้วยการลบหรือประหารนั้นเอง
 • Do nothing อันนี้ก็ประมาณว่าปล่อยมันไว้ ไม่ต้องทำอะไร


หลังจากเลือกรูปแบบการจัดการไวรัสได้แล้ว ให้เราคลิกปุ่มคำสั่ง Apply สีเขียวด้านล่าง เพื่อเริ่มให้คำสั่งของเรามีผลทำงานทันที ครับ

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า