วิธีเลือกใช้งานเค้าโครงภาพนิ่ง PowerPoint 2003

เริ่มต้นสร้างงานนำเสนอด้วย PowerPoint บางครั้งที่ผมเคยเห็นมือใหม่หรือผู้เริ่มต้นใช้งาน PowerPoint ในการสร้างงานนำเสนอบ่อยๆ ก็คือ การสร้างกล่องข้อความเองทั้งในส่วนของ หัวข้อหลัก และหัวข้อย่อย ซึ่งทำให้เกิดความยุ่งยากและล่าช้าต่อการทำงาน สำหรับทิปการสร้างงานนำเสนอด้วย PowerPoint ในวันนี้ผมจะขอนำเสนอการใช้งาน เค้าโครงอัตโมัติ ที่ทางโปรแกรม PowerPoint ได้จัดเตรียมไว้ให้เราสามารถเลือกใช้งานได้ตามความต้องการของเราสะดวกและรวดเร็ว โดยสามารถทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ครับ
1 ให้เราเปิดโปรแกรม PowerPoint ขึ้นมา
2 คลิกที่ปุ่มลูกศรเล็ก ๆ ของบานหน้าต่างงาน จากนั้นให้เราเลื่อนไปที่ เค้าโครงภาพนิ่ง และคลิก 1 ครั้ง

3 จะแสดงรายการของ เค้าโครงภาพนิ่ง ในลักษณะของภาพย่อขนาดเล็กๆ หรือเรียกว่า Thumbnail ขึ้นมาให้เราเลือกใช้งานประกอบไปด้วย

  • ชื่อเรื่องและข้อความ
  • ชื่อเรื่องและสองหัวข้อย่อยแบ่งเป็นสองส่วน
  • ชื่อเรื่องและภาพประกอบ
  • ชื่อเรื่องและแทรกแผนผังองค์กร
  • ชื่อเรื่องและกราฟ
  • ภาพนิ่งเปล่า

4 สำหรับทิปในวันนี้ ผมจะขอให้เลือกใช้งานเค้าโครงแบบ ชื่อเรื่องและข้อความ ให้เรานำเม้าส์ไปคลิกเลือก 1 ครั้ง ก็จะได้เค้าโครงของภาพนำเสนอหรือสไลด์ที่พร้อมให้เราใช้งานได้แล้วครับ

5 ขั้นตอนต่อไปให้เราใช้เม้าส์คลิกลงไปในส่วนของหัวข้อหลักและพิมพ์ข้อความตามต้องการเข้าไป จากนั้นก็ตามด้วยหัวข้อย่อยตามตัวอย่างจนแล้วเสร็จ

6 คลิกปุ่ม save เพื่อบันทึกผลงานของเราไปใช้ในการนำเสนอ หรือเพื่อการปรับปรุงแก้ไขให้สวยงามต่อไป

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า