ขั้นตอนการเขียนแผ่น ISO

การเขียนแผ่น ISO image file ลงแผ่น CD หรือ DVD จะแตกต่างจากการเขียนแผ่นข้อมูลโดยทั่วไป ผู้ใช้งานจำเป็นจะต้อง เลือก "burn image" หรือ "write image" ในโปรแกรมเขียนแผ่น CD หรือ DVD ของเรา

สำหรับบทความนี้จะเป็นการแนะนำขั้นตอนของการเขียนไฟล์ ISO image ลงแผ่น CD/DVD แบบเป็นขั้นตอน โดยใช้ฟรีแวร์ที่สามารถดาวโหลดมาใช้งานได้ฟรีๆ อย่าง Free Easy CD DVD Burner แม้ว่าจะเป็นของฟรีแต่ระหว่างการติดตั้งโปรแกรมจะถามความสมัครใจของเรา ว่าจะติดตั้งโปรแกรมอื่นๆ เพิ่มเติมไหม ให้เราปฏิเสธได้ ถ้าเราไม่ชอบ โดยโปรแกรม Free Easy CD DVD Burner รองรับ Windows 7, Vista, XP, และ 2000.
ก่อนเริ่มต้นให้เราดาวโหลด Free Easy CD DVD Burner มาติดตั้งให้เรียบร้อย จากนั้นทำตามขั้นตอนต่อไปนี้
1 ใส่แผ่น CD หรือ DVD เปล่า เข้าไปในเครื่อง

2 เปิดโปรแกรม Free Easy CD DVD Burner ขึ้นมา

3 คลิกที่ Copy CD/DVDบนแถบเมนู tool bar ด้านบนของ window

4 ภายใต้เมนู Action menu ด้านซ้ายมือ, คลิก Burn an image file

5 เมื่อเลือก image file ที่เราต้องการบันทึกเปิดขึ้น ให้เราเข้าไปเลือกไฟล์ที่เราต้องการเขียนหรือ burn เข้ามาในโปรแกรม ด้วยการคลิกปุ่ม Open.

6 จะแสดง dialog box ถามว่า "Do you want to burn [your chosen ISO file]?".

ให้เราคลิก OK เพื่อยืนยัน

จากนั้นกระบวนการทำงานจะเริ่มขึ้น เวลาที่ใช้ในการทำงานขึ้นอยู่กับขนาดของไฟล์ ความเร็วของเครื่องอ่าน CD/DVD และความเร็วของคอมพิวเตอร์ในการประมวลผล ปกติจะใช้เวลาประมาณ 15 นาที ก็จะเรียบร้อยครับ

เมื่อการ burn สำเร็จ แผ่น CD หรือ DVD จะถูกดีดออกมาเองโดยอัตโนมัติ จากนั้นเราก็สามารถนำแผ่น CD หรือ DVD ไปใช้งานตามวัตถุประสงค์ของเราต่อไป

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า