ฟรีดาวโหลด Maptiler

ฟรีโปรแกรมด้านภูมิสารสนเทศ ที่ทำออกมาให้ง่ายต่อการใช้งาน ในการแปลงภาพถ่ายหรือแผนที่ให้มีพิกัด เพื่อนำไปแสดงหรือใช้งานบนเว็บไซต์ บนมือถือ หรือ แท็บเล็ต รวมทั้งอุปกรณ์นำทาง GPS หรือใช้งานร่วมกับโปรแกรม GIS อื่นๆ เช่น Google Map,Google Earth เป็นต้น
จุดเด่น
คือหน้าตาออกแบบที่ง่ายในการใช้งานแบบเป็น Step ที่ผู้ใช้งานสามารถเลือกนำภาพแผนที่เข้ามา และกำหนดค่าการทำงานแบบเลือกอัตโนมัติให้ เรนเดอร์ภาพที่มีพิกัด บันทึกหรือแสดงผลการทำงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยที่เราไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานโปรแกรมมาก่อน


สำหรับตัวแนะนำ เป็นเวอร์ชั่นฟรี สามารถใช้งานได้ในระดับหนึ่ง จำกัดขนาดภาพ แต่ถ้าใครลองใช้งานแล้ว สนใจจะอัพไปใช้รุ่นโปร ก็สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่
http://www.maptiler.com/download/

Create a 3d online globe
สำหรับความสามารถอื่นๆ ที่น่าสนใจและศึกษาการใช้งานของโปรแกรม ได้แก่ 
การสร้างภาพ 3D และแสดงผลออนไลน์ ด้วย WebGLEarth
A tutorial, how to create a 3d online globe and visualise in WebGLEarth.
Advanced image settings
การกำหนดค่าภาพขั้นสูงระหว่างการทำงาน

Advanced image settings includes several options that you can use during tiling.
Coordinate systems
การทำงานกับระบบพิกัดของแผนที่
Basics for working with coordinate systems in maptiler.
Position of the map (Georeferencing)
การกำหนดพิกัดให้ภาพถ่ายทางอากาศ

What is the difference between picture and map?
KML SuperOverlay
สร้างภาพช้อนทับบนกูเกิลแมพ

Create overlays of the Google Earth.


Turn images into interactive map layers that can be displayed in websites, used in mobile phones, tablets, GPS devices, map mashups or opened in the desktop GIS software, Google Maps or Google Earth. A step-by-step interface will smoothly get you through.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า