ฟรีโปรแกรมทำบัตรนักเรียน Thai Student ID Free

ออกแบบและพัฒนาโดยใช้โปรแกรม MS ACCESS ซึ่งเป็นหนึ่งในชุดโปรแกรมสำนักงาน Office ของไมโครซอร์ฟ โดยเป็นโปรแกรมบริหารและจัดการระบบการจัดเก็บข้อมูล Database
สำหรับครูหรือเจ้าหน้าที่ธุรการของโรงเรียน ที่สนใจและมองหาโปรแกรมฟรีในการทำบัตรประจำตัวนักเรียน ในโรงเรียนของท่าน ได้ดาวโหลดไปติดตั้งและใช้งานกันได้ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
สำหรับโปรแกรมนี้ พึ่งพัฒนาออกมา โดยมีจุดเด่นที่น่าสนใจคือ การจัดทำบัตรประจำตัวนักเรียนในรูปแบบของ Database หรือฐานข้อมูล ซึ่งมีจุดดี หลายอย่าง เช่น
สะดวกในการบริหารและการจัดการฐานข้อมูล ได้แก่ การเพิ่มข้อมูล การแก้ไข การค้นหาและการสั่งพิมพ์ข้อมูลผ่านระบบ รายงาน ที่จัดทำรูปแบบสำเร็จรูปไว้ให้แล้ว
ขั้นตอนการทำงาน
ขั้นตอนที่ 1 คือ การเตรียมไฟล์ภาพ นักเรียน ด้วยกล้องดิจิตอล จากนั้น ใช้โปรแกรม แต่งภาพอย่าง Photoshop หรือ โปรแกรมฟรีแวร์อย่าง Photoscape ในการตัดภาพหรือ Crop ภาพ ให้มีขนาด 2.2 x2.2 ซม. โดยประมาณ
ในส่วนของ ภาพโลโก้ โรงเรียน ให้เตรียมและแต่งย่อขนาดภาพให้เล็กประมาณ 1.2x1.2 ซม.

การเตรียมภาพนักเรียนให้ครบ สำคัญ ต้องสร้างโฟลเดอร์เก็บไฟล์ภาพ ตามตัวอย่างโปรแกรมเก็บไว้ที่ D:/image/ชื่อไฟล์ภาพ นามสกุล jpg,png gif ก็ได้ตั้งชื่อภาพตามชื่อนักเรียน หรือจะรันตามหมายเลขรหัสนักเรียนก็ได้ เช่น 0001 ,0002,0003... เป็นต้น

การบันทึกข้อมูล ไฟล์ภาพ มี 2 ช่อง ใส่ที่อยู่ไฟล์ภาพเข้าไป ตามตัวอย่าง ช่องโลโก้ ใช้ตัวเดิมตลอด ส่วนช่อง ภาพนักเรียน ใส่ตามจริงของแต่ละคนจนครบ

จบในส่วนของไฟล์ภาพ

การบันทึกข้อมูล

ในตารางฐานข้อมูล ให้แก้ไขและเปลี่ยนข้อมูล ตามตัวอย่างที่ผมทำไว้แสดง 8 รายการหรือ 8 คน ให้แก้ไขให้เป็นข้อมูลตามจริงของท่านจนครบ และเพิ่มข้อมูลใหม่ โดยการใช้คำสั่ง คัดลอกระเบียน จะประหยัดเวลา ในการกรองข้อมูลเดิมที่ใช้ตลอด เช่น ชื่อโรงเรียน ชื่อ ผอ. คนลงนาม เป็นต้น

ส่วนข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับ วันที่ Date time ใช้คลิก icon รูปปฏิทิน และคลิกเอาวันที่ จากปฏิทินได้เลย

สมมุตท่านกรอกข้อมูลครบ จบทุกคน ทุกรายการแล้ว

ก็จะมาถึงขั้นตอนสุดท้าย คือการสั่งพิมพ์รายงาน
ออกตัวก่อน เนื่องจากพึ่งพัฒนาเป็น Version1 อยู่ ก็เลยมีรายงานหรือ รูปแบบ รายงานแค่ 1 อัน ในอนาคต มีเวลาจะได้เพิ่มเติมรูปแบบรายงานให้มากขึ้น


คลิกที่ปุ่มคำสั่ง แสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์
ถ้าถูกต้อง ท่านควรจะได้ หน้ากระดาษ A4 ตั้งค่าหน้ากระดาษ ใช้ตามค่า Default ของโปรแกรม แนวตั้ง จะได้ภาพบัตรนักเรียนขนาดมาตรฐาน 9x6 cm โดยประมาณครับ

โดยมีจำนวน 8 ใบ ในหน้ากระดาษ A4 แนวตั้งครับ ดูตามภาพพรีวิวด้านบน

คลิกคำสั่ง พิมพ์ ระบุหน้า เช่น จากหน้า 1 ถึง 1,2 เป็นต้น
เลือกเครื่องพิมพ์สี inkjet หรือ Laser ก็ตามสะดวกที่โรงเรียนของท่านมี รวมทั้งกระดาษ จะใช้กระดาษ A4 เกรดดีๆ ก็พอไหว
พิมพ์ออกมาใส่แฟ้ม ให้ ผอ.โรงเรียน ลงนาม
จากนั้น ก็ใช้ที่ตัดกระดาษ ตัดตามขอบภาพให้เรียบร้อย
จะเคลือบบัตรกันน้ำ หรือ ใส่ซองสำเร็จรูปที่จำหน่าย ตามร้านเครื่องเขียน ก็ได้


ตัวอย่างบัตรที่ตัดและใส่ซองพลาสติก พร้อมแจกจ่าย 

หากท่านทีต้องการจะให้คำแนะนำหรือมีปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการใช้งาน สามารถ Post ได้ที่ด้านล่างของบทความนี้นะครับ ยินดีตอบทุกคำถามครับ

โดยโปรแกรมนี้ ไม่ได้เขียน Code ป้องกันการแก้ไข ในส่วนของตารางฐานข้อมูลและรูปแบบของรายงาน สำหรับท่านที่มีความรู้ ความชำนาณ โปรแกรม Access ท่านก็สามารถต่อยอด edit และแก้ไขได้ตามถนัดของท่านครับ

สำหรับการประยุกต์ใช้สำหรับหน่วยงานหรือองค์กรขนาดเล็ก ที่ต้องการมีระบบโปรแกรมฐานข้อมูลในการทำบัตรพนักงานเป็นการเฉพาะ เพื่อสะดวกในการค้นหา การออกบัตรใหม่ การควบคุม การแก้ไข หรือ การอ้างอิง ในรูปแบบของฐานข้อมูล ก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ฟรี โดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT ของหน่วย โดยเน้นความทันสมัย ประหยัด และสะดวกสำหรับเจ้าหน้าที่ในการแก้ไข หรือตรวจสอบ


ดาวโหลด Thai Student ID Free
-ขนาดไฟล์ 3MB
หลังดาวโหลด เปิดขึ้นมา ดับเบิลคลิกทีื Form ชื่อ Template01 ตามภาพ เพื่อเข้าสู่หน้าต่างการใช้งาน
ต่อไป
UPdate
ชมคลิปวีดีโอแบ่งปันความรู้จัดทำระบบฐานข้อมูล บัตรนักเรียน  Ms Access

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า