การพิมพ์บัตรประจำตัวพนักงานด้วย MS Access

KM แนวคิดเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรม MS Access ในการทำฐานข้อมูล เพื่อทำนามบัตรส่วนตัว หรือทำฐานข้อมูลในระบบบัตรประจำตัวพนักงาน นักเรียน หรือนักศึกษา ของหน่วยงานหรือองค์กร ต่างๆ โดยเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT หรือฝ่ายบุคคล
เดิมใน Access 2003 และรุ่นก่อนหน้า ในการพิมพ์รายงานหรือ Report จะมีเครื่องมือ วิซาส Wizard ที่จะมีแบบหรือเทมเพลต ให้เลือกพิมพ์แบบ 10 ใบต่อหน้ากระดาษ A4 ขนาดมาตรฐาน 2"x3'5 Avery # 5371 ซึ่งผู้ใช้งานสามารถประยุกต์ใช้งาน ในการออกแบบนามบัตร หรือบัตรประจำตัวพนักงาน ทั้งนี้ในการออกแบบรายงาน จะต้องเข้าไปในส่วนของการออกแบบรายงาน Design View จากนั้นไปที่ส่วนควบคุมรายงาน กำหนดที่มาของตารางฐานข้อมูลที่จะแสดงข้อมูลและใช้พิมพ์งาน รวมทั้งการเพิ่ม Add ภาพ หากต้องการ
ในขั้นตอนการสร้างรายงาน คลิกไปที่แถบเมนู สร้างรายงาน Wizard
สำหรับโปรแกรม Access 2007 และเหนือกว่า ไม่แน่ใจว่าจะยังมีความสามารถของการสร้างรายงานที่รองรับ หรือมีเทมเพลต ในการสร้างรายงานในแบบเดิมหรือเปล่า ถ้าไม่มีก็น่าผิดหวัง สำหรับคนที่สนใจและต้องการใช้งาน และคงไม่อยากย้อนกลับไปหา Ms Access 20003 มาติดตั้งใช้งานแน่
ซึ่งก็คงต้องทดลองใช้งานกันต่อไป

สำหรับ เนื้อหา Km ดังกล่าว ผมรวบรวมและเรียงเรียงจากอินเตอร์เน็ต และจากประสบการณ์ในการใช้งานจริงส่วนตัวประกอบกัน ยังขาดภาพและตัวอย่างประกอบที่สมบูรณ์ จึงเป็นเพียงข้อมูลขั้นต้น สำหรับเป็นกรอบแนวคิด หรือหลักการประยุกต์ศึกษาแนวทางและการใช้งาน สำหรับคนที่สนใจ

ไม่ว่าจะเป็นท่านที่มีชุดฐานข้อมูล สมาชิก พนักงาน หรือรายชื่อนักเรียนอยู่แล้ว การออกแบบรายงานที่เหมาะสม จะช่วยให้การทำนามบัตรและบัตรประจำตัวพนักงาน ทำได้ง่าย มีรูปแบบเดียวกัน สะดวกในการค้นหา แก้ไข และทำได้พร้อมกัน 10 คน ในหน้าเดียว ตามที่เราออกแบบ แน่นอนว่า จะดีกว่าพิมพ์ที่ละคนหรือ แผ่นละคน สองคน แบบที่โปรแกรม Ms Word ทำ 


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า