ซัมซุง S6 แชร์เน็ต

สำหรับคนที่มีมือถือ ซัมซุง กาแลกซี่ เอส 6 Samsung Galaxy S6 ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้งานผ่านระบบ 3G/4G ของ TRUR,AIS,DTAC เวลาที่ออกไปทำงานนอกสถานที่ไกลๆ กันหลายคน
บางครั้ง อาจจะต้องการเปิดแชร์ อินเตอร์เน็ต ให้กับเพื่อนๆ หรือ ครอบครัว สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้
1 แตะที่ การตั้งค่า หรือ Setting
2 มองหาเมนู ฮอตสปอตมือถือและการแชร์อินเตอร์เน็ต แท็บเพื่อเปิดการใช้งานให้ ON จะปรากฏ icon รูปเครื่อข่าย Wi-Fi ขึ้นมา

การกำหนดค่า รหัสผ่านการใช้งาน
ให้แตะที่ เพิ่มเติม >กำหนดค่าฮอตสปอตมือถือ > เลือก ระดับของการรักษาความปลอดภัย  ใส่รหัสผ่านในการ Log in เข้าใช้งาน ตามที่ต้องการ แล้วบันทึก หรือ Save

การ Log in เข้าใช้งานของเครื่องอื่นๆ
1 แนะใจว่า เปิดใช้งาน Wi-FI
2 สแกนและค้นหาเครือข่ายฮิตสปอดในพื้นที่
3 แตะชื่อของฮอตสปอตที่แสดง ใส่รหัสผ่านตามที่กำหนด

เมื่อเชื่อมต่อสำเร็จ ก็ลองใช้งานโปรแกรมท่องเน็ต หรือโปรแกรม Line ,Facebook ต่อไป

สำหรับคนที่ต้องการหรือมองหาคู่มือ การใช้งานมือถือ ซัมซุ่ง กาแลกซี่ เอส 6 ภาษาไทย ก็สามารถดาวโหลดได้จากเว็บไซต์ของ ซัมซุง ประเทศไทยครับ ซึ่งสามารถดาวโหลดมาอ่านและศึกษาการใช้งานกันได้ฟรีๆ ทั้งคนที่เป็นเจ้าของ หรือคนที่สนใจจะหามาใช้งาน ที่อาจจะอยากอ่านหรือศึกษา การทำงานของเครื่อง
โหลดคู่มือ คลิก 
Samsung Galaxy S6 Tethering and Mobile Hot Spot
If you own Galaxy S6 with 3G/4G Mobile Network in Thailand such as TRUE,DTAC,AIS. When away from home or office with friends or family internet sharing via wifi hotspot maybe in need.
How to activate wifi hot spot on Galaxy S6
1 On Home Screen Tab Setting
2 Looking for Tethering and Mobile Hot Spot
3 Tab to turn it on with an tiny wifi icon will be displayed on the tasks bar.
4 For more security tab More>and select security level enter the passcode and tab Save

To connect to activated Wifi Hot spot
1 Ensure wifi device is turned on
2 scan or detect for wifi network in the area
3 When found the SSID name tab to connect and enter the passcode to connect
4 Test the signal by opnennig web browser or social network line,or facebookไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น