เรียนรู้ Google map APIs

การพัฒนา แอพพลิเคชั่นใช้งาน ที่เกี่ยวข้องกับ การเรียนใช้แผนที่นำทางของกูเกิลแมพ โดยหลักสูตรนี้จะช่วยพาคุณเดินทางเข้าสู่ความรู้และประสบการณ์ การสร้างแอพพลิเคชั่นการนำทาง แบบขั้นตอน โดยเรียกใช้แผนที่ของกูเกิลแมพ การแสดงผลข้อมูลในแบบรูปภาพ มุมมองถนน ภาพทางยาว การระบุพิกัดและตำแหน่งบนพื้นที่โลก การบอกเส้นทางเดินทาง และสถานที่ที่น่าสนใจบนโลก นอกจากนั้นผู้เรียนยังจะได้ความรู้อื่นๆ ในการประยุกต์ใช้งานแผนที่ และการพัฒนาและออกแบบแอพพลิเคชั่น แสดงแผนที่และการนำทาง ในรูปแบบต่างๆ ตามที่คุณต้องการและสนใจ
ระยะเวลา 2 สัปดาห์
ค่าใช้จ่าย ฟรี
รูปแบบการเรียนการสอน เรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ มีวีดีโอช่วยสอน แบบฝึกหัดแบบทดสอบ พร้อมตัวอย่างและคำแนะนำในการศึกษา
ภาษา อังกฤษ
ไปที่หน้าเว็บไซต์ Google map APIs


About this Course


This course will introduce you to the content available through the Google Maps APIs. You’ll be walked through building a real-estate listings site step-by-step, using a beautifully styled Google map, data visualization, street view panoramas, and various nifty location related features such as calculating distance between locations, getting directions, and viewing places of interest data. You’ll also see other examples of Google Maps APIs in action, and understand how to put your new knowledge into practice by creating your own Project in the Google APIs Console.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า