เรียนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย Swift

การพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้วย Swift  ออกแบบและพัฒนาโดยค่าย Apple และอุปกรณ์ตระกูล iOS ทั้งหลาย
จุดเด่นในการเขียนโปรแกรมที่รวดเร็ว และแม่นยำ มาพร้อม เครื่องมือช่วยในการพัฒนาแอพพลิเคชั่นต่างๆ ให้โดเด่น น่าสนใจ และประสพความสำเร็จ สะดวกในการเขียนโค้ดภาษาโปรแกรม
หลักสูตรนี้ ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้สนใจต้องการพัฒนาโปรแกรมใช้งานบน iOS เมื่อจบหลักสูตรนี้แล้ว ผู้เรียนก็จะได้รับความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาแอพพลิเคชั่น สำหรับติดตั้งและใช้งาน บน iOS ซึ่งจะสามารถพัฒนาและต่อยอดความรู้ไปสู่ระดับสูง และธุรกิจต่อไป
ค่าใช้จ่าย ฟรี
ภาษาในการเรียน อังกฤษ
ลักษณะการเรียนการสอน แบบวีดีโอช่วยสอน
เวลา 3 สัปดาห์
สนใจไปที่เว็บไซต์หลักสูตร การเขียนแอพด้วย Switch 


Swift is a language created by Apple specifically for iOS and OS X development. It’s fast, concise, and comes with tools which make it easier than ever to visualize one's code.

This course focuses on the syntax of the Swift programming language. By the end of the course, students should be able to apply Swift essentials to building iOS apps and employ Swift's more unique elements, like optional types and switch statements, with confidence.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า