แนะนำ Windows 8.1 Update

สำหรับท่านที่ต้องการ Update โปรแกรมวินโดว์ 8 ให้เป็นปัจจุบันและทันสมัย โดยอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับการลงโปรแกรม และติดตั้ง Windows10 ก็สามารถที่จะ update โปรแกรมวินโดว์ 8 ให้เป็นปัจจุบัน และทันสมัย มีความปลอดภัยในการใช้งาน และป้องกันการทำงานที่ผิดพลาดได้

Windows 8.1 Update คือชุดโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัย การปรับปรุงที่สำคัญ และการปรับปรุงต่างๆ แบบสะสม คุณต้องติดตั้ง Windows 8.1 Update เพื่อให้มั่นใจว่าคอมพิวเตอร์ของคุณสามารถรับ Windows Updates รวมถึงโปรแกรมปรับปรุงความปลอดภัยในอนาคต สำหรับรายการปัญหาทั้งหมดที่รวมอยู่ในโปรแกรมปรับปรุงนี้ ให้ดูบทความฐานความรู้ของ Microsoft ที่เกี่ยวข้องหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม หลังจากที่ติดตั้งโปรแกรมนี้ คุณอาจต้องเริ่มระบบของคอมพิวเตอร์ใหม่

ก่อนการดาวโหลด ตัวอัพเดท แนะนำให้ท่านผู้อ่านได้ ศึกษาความต้องการระบบ หรือ สำรวจความพร้อม ว่าเครื่องของเรา พร้อมที่จะ Update เป็น 8.1 หรือยัง 
แน่นอนว่า เครื่องของเรา ต้องใช้งาน Windows 8.1 

อื่นๆ ก่อนการแก้ไข หรือ update แต่ละครั้ง ควรจะมีการสำรอง หรือ Back up ข้อมูลไฟล์การทำงานที่สำคัญ ออกมาเก็บไว้ที่ USB drive หรือ external harddisk ก่อนเสมอ เผื่อว่า เราอยากให้ระบบมันดี มันทันสมัยและเป็นปัจจุบัน แล้วเกิดความผิดพลาดขึ้น จะได้ไม่ต้องวุ่นวาย หาข้อมูลใหม่ 

ดาวโหลดได้จาก Official Website :Windows 8.1 Update 

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า