ดาวโหลด Windows Virtual PC

Windows Virtual PC คือเทคโนโลยีการจำลองเสมือนล่าสุดจาก Microsoft คุณสามารถใช้เพื่อใช้งานระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันได้ในเวลาเดียวกัน และสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจำนวนมากบนสภาพแวดล้อมของ Windows เสมือน ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 ได้โดยตรง

Windows Virtual PC คือเทคโนโลยีการจำลองเสมือนล่าสุดจาก Microsoft คุณสามารถใช้เพื่อใช้งานระบบปฏิบัติการมากกว่าหนึ่งระบบบนคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกันได้ในเวลาเดียวกัน และสามารถใช้โปรแกรมประยุกต์เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานจำนวนมากบนสภาพแวดล้อมของ Windows เสมือน ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว จากคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows 7 ได้โดยตรง

Windows Virtual PC สนับสนุนระบบปฏิบัติการโฮสต์และระบบปฏิบัติการเยือนต่อไปนี้:

โฮสต์: Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise.
เยือน: Windows XP Service Pack 3 (SP3) Professional, Windows Vista Enterprise Service Pack 1 (SP1), Windows Vista Ultimate Service Pack 1 (SP1), Windows Vista Business Service Pack 1 (SP1), Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise.หมายเหตุ: คุณลักษณะโปรแกรมประยุกต์เสมือนไม่มีการสนับสนุนบน Windows Vista Business Service Pack 1 (SP1) และรุ่นของ Windows 7 Professional

ระบบปฏิบัติการที่สนับสนุน:

Windows 7

ตัวประมวลผล: ตัวประมวลผล Intel®, AMD®, VIA® สามารถใช้การจำลองเสมือนที่ใช้ฮาร์ดแวร์ โดยเปิดใช้การตั้งค่าใน BIOS
หน่วยความจำ: แนะนำให้มีหน่วยความจำ 2 กิกะไบต์
ความต้องการฮาร์ดดิสก์: เนื้อที่ว่างในฮาร์ดดิสก์ 20 เมกะไบต์สำหรับการติดตั้ง Windows Virtual PC

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถโหลดได้จากลิงค์ทางการของ Microsoft download center ครับ
ดาวโหลด Windows Virtual PC


สำหรับนักศึกษา หรือช่าง IT ขององค์กร ที่ต้องการสร้างระบบจำลอง เพื่อทดสอบการใช้งาน โปรแกรมจำลอง หลาย OS บนคอมพิวเตอร์ระบบ Windows


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า