เริ่มต้นทำเงินด้วยการพัฒนาแอพพลิเคชั่น Android

หลายอาชีพที่ต้องการความรู้และความถนัดด้านคอมพิวเตอร์ และภาษาอังกฤษ รวมทั้งโปรแกรมเมอร์ในการออกแบบและพัฒนาแอพพลิเคชั่นสำหรับติดตั้งและใช้งานบนอุปกรณ์ Android ซึ่งจะสามารถหาเงินได้โดยตรงจากการขายแอพพลิเคชั่น หรือ หารายได้ทางอ้อมจากการลงโฆษณาเสริม เป็นต้น
สำหรับผู้สนใจเรียนรู้การสร้างแอพพลิเคชั่น สำหรับการหาเงิน ทั้งทางตรงและทางอ้อม ไม่ว่าจะเป็นบัณฑิตจบใหม่ หรือนักเรียนนักศึกษา ที่สนใจในการทำงานดังกล่าว ก็สามารถที่จะ ลงทะเบียนเรียกหลักสูตรการสร้างแอพฯ เพื่อหารายได้นี้ฟรี
ระยะเวลา 1 เดือน
ค่าใช้จ่าย ฟรี
รูปแบบการเรียนการสอน เรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ มีวีดีโอช่วยสอน แบบฝึกหัดแบบทดสอบ พร้อมตัวอย่างและคำแนะนำในการศึกษา
ภาษา อังกฤษ
ไปที่เว็บไซต์ การพัฒนาแอพฯเพื่อหารายได้บน Android

การเป็นโปรแกรมเมอร์ อาจจะไม่ง่าย แต่ถ้าเรามีความตั้งใจและความพยายาม Admin เชื่อว่าเราสามารถทำได้


There is no higher form of user validation than having customers support your product with their wallets. However, the path to a profitable business is not necessarily an easy one. This course blends instruction with real life examples to help you effectively develop, implement, and measure your monetization strategy, iterating on the model as appropriate.

This course is part of our Tech Entrepreneur Nanodegree

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า