เรียนคำศัพท์อังกฤษด้วยตนเองผ่านแอพ Awabe Vocabulary

ขอแนะนำฟรีแอพสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ด้วยตนเอง คือแอพชื่อ Awabe ซึ่งเป็นฟรีแอพที่จะช่วยให้การเรียนคำศัพท์ วลี ประโยค ในภาษาอังกฤษได้มากกว่า 3000 คำ แอพสามารถทำงานได้ขณะ off line และมีข้อมูลมากพอในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของคุณ แอพมีตัวช่วยการแปล ระบบเสียง และวีดีโอช่วยสอน และเกมส์สำหรับเล่นเพื่อความสนุก และพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาของคุณในตัว และจะมีแบบฝึกการสนทนาประจำวัน การฝึกทักษะการฟัง การจดจำคำศัพท์ จนกว่าเราจะคล่อง และผ่านการทดสอบ
สำหรับคำศัพท์ทั้งหมดได้รับการคัดเลือกมาอย่างรอบคอบว่า เป็นคำสำคัญและจำเป็นในการเรียนรู้จริง ๆ ซึงจะช่วยให้ผู้เรียนที่มีความอดทนพอ ประสพความสำเร็จได้

ดาวโหลด Awabe Vocabulary 


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า