ฟรีแวร์ ห้อง สมุด openBiblio

ฟรี แวร์ โปรแกรม ห้องสมุด ที่ง่ายต่อการใช้งาน สำหรับ หน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการ โปรแกรม บริหาร และ จัดการ ห้องสมุด มาใช้งาน โดยไม่เสียค่าโปรแกรม
     โปรแกรม open Bilio ออกแบบและพัฒนาด้วย โปรแกรม แบบเปิด PHP ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่าย ความสามารถของโปรแกรม การบันทึกข้อมูลหนังสือ การจัดเก็บตามหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการสืบค้น การบันทึก ข้อมูลผู้ดูแลระบบ ระบบการ ยืม-คืน หนังสือ
    คำแนะนำการติดตั้ง
    -มีความรู้พื้นฐานภาษา SQL,PHP
    -มีคอมพิวเตอร์แม่ข่ายให้บริการระบบ หรือจำลองเครื่องวินโดว์ สำหรับการติดตั้งและใช้งานโปรแกรม XAMPP
    -หรือติดตั้งบนลีนุ้ก
     ความต้องการขั้นต่ำ
    -windows 7 sinv ubuntu Linuxi 4.04
    -อ่านคำแนะนำการติดตั้งโปรแกรม http://openbiblio.github.io/openbiblio_docs/root.pdf
    -ลิงค์ดาวโหลดโปรแกรม https://sourceforge.net/projects/obiblio/files/Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า