วิธีการสร้างฟอร์มสำหรับการแทรกรูปภาพในฐานข้อมูล Ms Access

โปรแกรม Ms Access เป็นโปรแกรมระบบงานฐานข้อมูล ที่น่าสนใจและนำมาประยุกต์ใช้งานส่วนตัวหรือองค์กร ในรูปแบบต่างๆ สำหรับเนื้อหาวันที่เราจะมาแนะนำการ ออกแบบฐานข้อมูลบุคคล และแทรกรูปภาพประกอบ เพื่อการอ้างอิง หรือจะออกแบบรายงาน หรือทำบัตรประจำตัวนักเรียน หรือบัตรประจำตัวบุคคล ตามต้องการ
ขั้นตอนแรก
เริ่มจากการสร้างตารางฐานข้อมูล เพื่องเก็บข้อมูลบุคคล ดังนี้
ID   ชนิดข้อมูลเป็น Number
Name  ชนิดข้อมูลเป็น Text
DOB   ชนิดข้อมูลเป็น Date&time
Phone ชนิดข้อมูล text
Photo   ชนิดข้อมูลเป็น attachment


ดูภาพประกอบ
ขั้นตอนต่อมา
เป็นการสร้างแบบฟอร์ม โดยใช้เครื่องมือช่วย ในการสร้างฟอร์ม
เลือกเอาข้อมูลทั้งหมดไปแสดงบนฟอร์ม แต่ในขั้นตอนของการปรับแต่งแก้ไขฟอร์ม เราจะลบช่องข้อมูลที่เป็น Photo หรือรูปภาพออกจากหน้าฟอร์ม


โดยเราจะทำการวางตัวควบคุม อีกตัว จากเมนูเครื่องมือแทรก ด้านบน ให้มองหาไอค่อนรูปคลิป สิ่งที่แนบมาด้วย นำมาแดรกเม้าส์วาดลงในฟอร์ม


และอย่าลืมกำหนดให้มีแหล่งควบคุมข้อมูลเป็นช่อง Photo


บันทึกผลการเปลี่ยนแปลง Save
แล้วทดสอบรันฟอร์ม ในช่องตัวควบคุม สามารถนำเม้าส์ไปคลิก ที่รูป ไอค่อน คลิป และเข้าไปเลือกรูปภาพ มาแสดงบนฟอร์มได้


โหลดไฟล์ตัวอย่าง เพื่อแก้ไข หรือปรับใช้งาน https://drive.google.com/open?id=11-4Cd97ieb4yD8AmD6dzpLyyNbKK1nL-

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น