แนะนำฟรีแวร์ห้องสมุด Library Management system

เป็นโปรแกรมบริหาร จัดการ ห้องสมุด ที่เป็น ฟรีแวร์ ที่สะดวกและใช้งานง่ายเหมาะสำหรับโรงเรียน หรือองค์กรที่สนใจหรือมองหาฟรีแวร์ สำหรับบริหารและจัดการห้องสมุด
คุณสมบัติ 
-บันทึกข้อมูลชื่อหนังสือ ผู้แฝง ข้อมูลย่อย และ รหัสหนังสือ พร้อมแทรกรูปภาพปกหนังสือ 
-ระบบข้อมูลผู้ใช้งานโปรแกรม
-ระบบจัดการสมาชิกห้องสมุด 
-ระบบให้ยืม/และส่งคืน
-ส่งออกฐานช้อมูลหนังสือไป Excel 
บทสรุป
-ฟรีแวร์
-ทดสอบแล้วใช้งานได้จริง
ลิงค์ดาว์นโหลด Library Management System 
ภาพหน้าจอการทำงานของโปรแกรม จะเห็นว่ารองรับการพิมพฺ์ ภาษาไทย และการแทรกรูปภาพประกอบ
มีเมนูการใช้งานที่ง่าย และชัดเจน ในการเข้าถึง และการติดตั้งใช้งาน ก็สามารถทำได้ไม่ติดขัดPost a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า