ดาวโหลด JAVA JDK

ดาวโหลด JAVA JDK
คืออะไร
สำหรับการดาวโหลดและติดตั้ง java jdk สำหรับใช้งานบนคอมพิวเตอร์ สำหรับคนที่ต้องการพัฒนาหรือหัดเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือแอพพลิเคชั่น สำหรับการเล่นหรือเปิดใช้งานบนระบบ Android
ซึ่งผู้สนใจพัฒนาแอพบนแอนดอยน์ ด้วยโปรแกรม Android Studio
ก่อนอื่นต้องมี ชุดโปรแกรม Java Jdk ก่อน
สนใจดาวโหลดได้จากเว็บไซต์ของผู้พัฒนา

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/jdk8-downloads-2133151.html
เลือกแบบ 32 bit หรือ 64 bit ขึ้นอยู่กับโปรแกรมวินโดว์ของคุณ

หลังจากดาวโหลดและติดตั้งแล้ว
คนที่สนใจพัฒนาแอพ Android จะต้องดาวโหลดและติดตั้ง Android Studio บนคอมพิวเตอร์ ซึ่งผมจะได้แนะนำพื้นฐานการใช้งาน การดาวโหลดและการติดตั้งในโอกาสต่อไป

Post a Comment