แปลงข้อความเป็นเสียงพูดด้วย Balabolka Portable

ฟรีแวร์แปลงข้อความ Text เสียงพูดหรือ Voice สำหรับคนที่สนใจโปรแกรมช่วยงาน ในการแปลงข้อความของคุณให้เป็นเสียงพูด ก็สามารถที่จะใช้โปรแกรมนี้ช่วยในการทำงานได้ครับ
จุดเด่น
ฟรีแวร์ที่ออกแบบง่าย มีขนาดเล็ก ไม่จำเป็นต้อง install โปรแกรม ลงเครื่อง แค่ดาวโหลดแตกไฟล์ออกแล้วก็ เปิดใช้งานได้เลย

บทสรุป
ที่ผ่านมาเราอาจจะเคยใช้งานหรือได้ยินแนวคิดของการพูดแล้วแปลงเป็นข้อความ แบบ Speak to text ไม่น่าเชื่อว่า จะมีคนพัฒนาระบบการแปลงค่ากลับกันออกมาให้ผู้สนใจใช้งานกันแล้ว
จะเริ่มต้นจากความสนใจส่วนตัว หรือต้องการใช้ในการทำงาน การเรียน หรือเป็นแนวทางในการทำงาน การศึกษา Balabolka Portable ก็นับว่าเป็นโปรแกรมที่น่าสนใจตัวหนึ่ง 

ดาวโหลด Balabolka Portable

ข้อมูลโปรแกรม ภาษาอังกฤษ
Balabolka Portable is a Text-To-Speech (TTS) program. All computer voices installed on your system are available to Balabolka. The on-screen text can be saved as a WAV, MP3, OGG or WMA file. The program can read the clipboard content, view the text from DOC, RTF, PDF, ODT, FB2 and HTML files, customize font and background color, control reading from the system tray or by the global hotkeys. Balabolka Portable uses various versions of Microsoft Speech API (SAPI). It allows to alter a voice's parameters, including rate and pitch. The user can apply a special substitution list to improve the quality of the voice's articulation. This feature is useful when you want to change the spelling of words. The rules for the pronunciation correction use the syntax of VBScript.
The portable version of Balabolka can be run from a USB memory stick or other portable drive. In order to do this, you need to download the archive from this web-site and unzip it to the USB drive.Post a Comment