สร้างเอกสารวิทย์คณิตด้วย Scientific WorkPlace Version 6

แนะนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สำหรับ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา สำหรับการออกแบบ สูตร สมการ หรือ โจทย์เลข โจทย์วิชาวิทย์ ด้วยโปรแกรมเฉพาะทางเป็นการเฉพาะ

แน่นอนว่าโปรแกรมนี้เขียนด้วยชาวต่างชาติ จึงเป็นภาษาอังกฤษ นอกเหนือจากความรู้ด้านคณิตและวิทย์แล้ว ท่านจะได้รับความรู้ด้านภาษาอังกฤษ ไปในตัวด้วย

จุดเด่นของโปรแกรม คือความง่ายในการออกแบบการใช้งาน โดยอาศักหลักการที่ว่า ท่านที่สามารถใช้งาน Word ได้ ก็จะสามารถคุ้นเคยและเข้าใจหลักการทำงานของโปรแกรมได้เร็วขึ้น เนื่องจากการทำงานก็จะคล้ายๆ MS Word ละครับ เพียงแต่ว่ามีการผสมผสาน เครื่องมือด้านคณิตและวิทย์เข้ามา ให้ผู้ใช้งาน เพิ่มเติมนั้นเอง

คำแนะนำสำหรับผู้เริ่มต้นใช้งาน โปรแกรมจะมีตัวอย่างหรือ Help ไฟล์ แนะนำพื้นฐาน คำสั่งการใช้งาน เมนู และหน้าตาการทำงานให้ จึงควรศึกษาจากเอกสาร คำแนะนำการใช้งานก่อน จะได้เข้าใจ และใช้งานเป็น

สำหรับโปรแกรมนี้เป็น Shareware นะครับ สามารถทดลองใช้งานได้ฟรี 30 วัน
สนใจดาวโหลด Scientific WorkPlace Version 6 

Scientific WorkPlace Version 6 makes writing, sharing and typesetting mathematical and scientific text easier than you ever imagined. This is an easy-to-use word processor that integrates mathematics and text in the same environment. The embeddedMuPAD 5® computer algebra engine in Scientific WorkPlace 6allows the user to perform computations on the screen, and to print them out correctly formatted.

With Version 6 you have a choice of operating systems:Windows® or OS X®. With its entirely new Mozilla-based architecture, Version 6 provides more flexibility; you can save or export your documents in multiple formats according to your publication and portability needs.

Scientific WorkPlace 6 continues to be a front-end for the LATEX typesetting program which is used to typeset complex technical documents. This means that you don’t have to learn the LATEX syntax. Because of its superior precision and quality, LATEX is the gold standard for publishers and authors of scientific papers and books.


Post a Comment