การปิดการเ่ล่นวีดีโออัตโนมัติบน Facebook

สำหรับการตั้งค่าการเล่นวีดีโอ ให้เล่นอัตโนมัติเวลาที่เรา เลื่อนหน้าจอผ่าน ขึ้น ลง จะมีคลิปวีดีโอ ที่อัพโหลดขึ้นบน Facebook จำนวนมากขึ้นทุกที
ซึ่งการตั้งค่าเพิ่มเติม สำหรับการกำหนดว่า จะเล่นวีดีโออัตโนมัติ หรือไม่ สามารถ ตั้งค่าการใช้งานด้วยตนเอง ตามขั้นตอนและภาพประกอบ ดังนี้ .
จากหน้าจอหน้าแรกของแอพ Facebook จะเห็นไฟล์ววีดีโอน Facebook ยังไม่เล่นอัตโนมัติ โดยจะมีปุ่ม Play ตรงกลาง ให้เราแตะ เพื่อเริ่มเล่น วีดีโอ


ให้เราแตะที่ ไอคอน มุมขวาหน้าจอ เพื่อเรียก Option การกำหนดค่าขึ้นมา  และแตะที่ การตั้งค่าแอพ

ในตัวเลือกของการตั้งค่าแอพ แตะที่ เล่นอัตโนมัติ

จากนั้น จะมีตัวเลือก เล่นวีดีโอโอัตโนมัติ หรือ ไม่ต้องเล่นอัตโนมัติ ให้เลือก กำหนด

สำหรับ ท่านที่ชอบเล่นเฟสบุ้ก แล้ว พบปัญหาวีดีโอเล่น อันโนมัติ แต่เราไม่ต้องการจะให้แอพเล่นอัตโนมัติ แบบว่าเราต้องการจะแตะ เพื่อให้ไฟล์วีดีโอเล่นเอง แบบนี้ ก็สามารถศึกษา และทำตามขั้นตอนที่แนะนำไว้ด้านบนได้เลย 

เทคนิคการใช้งานพู่กันดูดสี Eyedropper ของ Ms PowerPoint 2013

การแทรกรูปภาพปิด ลงในเอกสารนำเสนอ Ms PowerPoint นั้น คลิกปุ่มแทรก รูปร่าและเทสี Fill up ด้วยสีที่ต้องการได้สะดกและรดเร็ว แต่บางครั้ง เรามีแบบสีจากรูปภาพ หรือ จากกล้องถ่ายภาพ เราต้องการ จะใช้สีนั้นๆ เป็นแบบ หรือเทลงในรูปร่างที่เราต้องการ บางครั้งก็จะหารหัสสียาก หรือหาไม่ตรงกันซะทีเดียว
ทางแก้ไขปัญหา ก็จะใช้ตัวดูดแม่แบบสี หรือ Eyedropper มาช่วยในการทำงาน กัน ตามลำดับดังนี้ครับ
เช่นเรานำเข้าภาพถ่ายดอกกุหลาบเข้ามาในในสไลด์นำเสนอ แล้วเราวาด รูปวงกลมขึ้นมาหนึ่งวง แล้วเราต้องการที่จะเติมสีในวงกลม ด้วยสีเดียวกับ สีของดอกกุหลาย
ขั้น 1 เม้าส์คลิก เลือกรูปวงกลม ที่ต้องการเทสี จากนั้นไปที่ เมนูรูปแบบหรือ Format เลือกคำสั่ง เติมสีรูปร่าง และเลือก icon รูปตัวดูดแม่สี Eyedropper นำไปคลิกที่สีของดอกกุหลาบ เท่านี้ วงกลมก็จะถูกเติมด้วยสีของดอกกุหลาบได้ทันที
เราก็จะสามารถ ประยุกต์ใช้แนวทางนี้ กับรูปร่าง ข้อความ หรือ วัตถุต่างๆ บนสไลด์ ที่เราต้องการนำเสนอ ได้อย่างตรง ความต้องการ


การเลือกจุดสีใดๆ บนหน้าจอคอม
ให้คลิกตัวดูดสี eyedropper แล้วกดเม้าส์ค้างไว้ แล้ว ลากเม้าส์ไปยังจุดสีที่ต้องการ  ไอคอนตัวดูดสีจะมองไม่เห็น นอกบริเวณหน้าต่างการทำงานของ PowerPoint แต่จะแสดงภาพพรีวิวของสีขึ้นมาให้แทน

credit: https://support.office.com/en-US/office-training-center/PowerPoint-tips

การสร้างฐานข้อมูลอย่างรวดเร็วจากแม่แบบ Access Template

วิธีง่ายและรวดเร็วที่สุดในการสร้างฐานข้อมูลด้วย Ms Access คือการเริ่มต้นจากแม่แบบฐานข้อมูลหรือเรียกกันว่า เทมเพลต นั้นเอง
การเริ่มต้นสร้าง ก็เปิด Ms Access ขึ้นมาจามปกติ ในขั้นตอนของการสร้างฐานข้อมูลขึ้นมาใหม่ จะมี 2 ตัวเลือกคือ ฐานข้อมูลเปล่า Blank database กับตัวอย่างฐานข้อมูลหรือ Template นั้นเอง
ซึ่งทางผู้พัฒนาได้ทำออกมาสำเร็จรูปที่พร้อมใช้งาน หรือ นำไป edit เพื่อพัฒนาต่อยอดตามความต้องการของผู้ใช้งานได้อย่าง สะดวกและรวดเร็ว
ขั้นตอน
1 คลิกที่ไฟล์ สร้างฐานข้อมูลใหม่ เลือกแม่แบบที่ตรงกับข้อมูลที่เราต้องการจัดเก็บมากที่สุด  เช่นการบริหารสินทรัพย์ Asset เป็นต้น
2 จากนั้นตั้งชื่อฐานข้อมูล และกำหนด Location ในการเก็บไฟล์ฐานข้อมูล สามารถบันทึกไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์พกพาขนาดเล้กอย่าง USB ไดร์ฟ ได้
3 เริ่มต้นใช้งานฐานข้อมูลได้ทันที่ โดยการเริ่มจากการนำเข้า หรือ บันทึกข้อมูลสินทรัพย์ของเรา เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลได้ทันที


ทั้งนี้ หากเรามีความรู้ในการแก้ไข บ้าง เช่น หมวดหมู่ หรือ รายการเลือกอัตโนมัติ ก็สามารถที่จะ Edit ได้ โดยไม่ยุ่งยากเกินไป

ฐานข้อมูลแบบนี้ เรียกว่า Desktop Database เป็นฐานข้อมูลที่ติดตั้งและทำงานบนคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือสำนักงาน หากต้องการสร้างฐานข้อมูลที่สามารถใช้งานร่วมกันได้ ให้สร้างแบบ Web Database

การสร้าง Chart อย่างรวดเร็วด้วย Ms Excel

สำหรับโปรแกรมตารางคำนวณอย่าง MS Excel นับว่าใช้งานง่าย และมีประโยชน์มากๆ ในการบันทึก้อมูล เป็นช่องๆ และมีการคำนวณค่าจำนวนตัวเลขมาเกี่ยวข้อง
นอกจากนั้น ยังสามารถนำเสนอข้อมูลตาราง ในรูปแบบของแผนภูมิ เช่น กราฟแท่ง กราฟวงกลม กราฟเส้นตรง เป็นต้น
สำหรับทิป และเทคนิคการสร้าง  Chart บน Ms excel อย่างรดเร็วในวันนี้ Admin จะขอนำเสนอการใช้งานงานปุ่่ม Alt + F1 ในการสร้าง Chart อย่างรวดเร็ว
ขั้นตอนการทำงาน
1 จะต้องสร้างไฟล์ตัวอย่างขึ้นมา จำนวน 1 ไฟล์ ให้มีอย่างน้อย 2 คอลัมภ์ ได้แก่ รายการสินค้า และจำนวนเงินที่ขายได้ เป็นต้น
2 ให้นำเม้าส์แดรกคลุมช่วงข้อมูลที่เราต้องการสร้าง Chart
3 บนแป้นพิมพ์ให้เรากด Alt+F1
ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด เราจะได้ข้อมูลจากตารางในรูปของ Chart ที่พร้อม ปรับแต่งเพิ่มเติม หรือนำไปประกอบการนำเสนอข้อมูลได้ทันที่


สำหรับท่านที่อาจจะมีปัญหาการสร้าง Chart บน Ms excel
อีกวิธีก็คือ การระบาย หรือเลือกช่องข้อมูลที่ต้องการสร้าง Chart จากนั้น ให้ไปที่เมนู แทรก และเลือก แบบของ Chart ตามที่เราต้องการ ก็ได้เช่นกัน

การควบคุมสไลด์ Power point ด้วยโทรศัพท์มือถือ

เทคนิคการนำเสนอผลงานของคุณด้วย โปรแกรมนำเสนอผลงานอย่าง MS Powerpoint ในวันนี้ จะขอแนะนำเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน โทรศัพท์มือถือ หรือ Smart phone ของเรา ในการเชื่อมต่อเข้ากับ คอมพิวเตอร์ หรือ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์ เพื่อควบคุมการนำเสนอ เช่น การเลื่อนสได์นำเสนอ การใช้งานเป็นอุปกรณ์เลเซอร์ ชี้งานนำเสนอ การขยาย หรือการย่อ งานนำเสนอ เป็นต้น

สิ่งที่ต้องมีคือ 
1 เครื่องโทรศัพท์ Smart phone 
2 โหลดแอพ Power point เพื่อติดตั้งลงบนมือถือ 
3 อะเด็บเตอร์  hdmi สำหรับเชื่อมต่อระหว่าง  มือถือ กับ เครื่องฉาย โปรเจคเตอรื หากไม่มีสาย แนะนำให้โหลดแอพพลิเคชั่น ได้แก่ AirPlay, ChromeCast, or Miracast มาใช้งาน

บทสรุป
เป็นการประยุกต์ใช้งาน โทรศัพท์มือถือของคุณ ให้เกิดประโยชน์ และความคุ้มค่า หรือถ้าเราลืม เลเซอร์ พอยต์เตอร์ ก็จะสามารถแก้ดไปก่อนได้

รีวิว แอป Office Online ฟรี

เขียนถึงสาวกของ MS Office กันสักหน่อย
ด้วยฟีเจอร์ และฟังชั่นการทำงาน ที่ได้รับการออกแบบพัฒนาและต่อยอดการทำงาน และครองตลาดผู้บริโภค ทั้งโลก ก็ว่าได้
วันนี้ Admin จะขอแนะนำ ชุดแอป Office หรือโปรแกรมการทำงาน ของMS Office เช่น Word ,Excel ,Powerpoint ,Onenote เป็นต้น
ต้องขอบคุณโลกอินเตอร์เน็ต ที่ทำให้เรามีการสื่อสารข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วกว่าเดิมมาก การรับส่งข้อมูลภาพ ข่าวสาร สามารถทำได้สะดวก รวดเร็ว และไม่ติดขัด ทำให้มีการหาความรู้ และต่อยอด ประยุกต์การทำงานต่างๆ จำนวนมาก
ทาง MS ก็ได้คิดค้นรูปแบบการทำงานร่วมกันออนไลน์ออกมา โดยกำหนด บริการที่ื่เรียกว่า Office online ฟรี ซึ่งเปิดให้ User ที่ต้องการสร้างงานเอกสาร บัญชี หรือ งานนำเสนอ ได้ฟรี
สิ่งที่ต้องมีคือ คอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ตนั้นเอง
ขั้นตอนแรก ไปที่ลิงค์

https://products.office.com/th-th/office-online/documents-spreadsheets-presentations-office-online
จากนั้น คลิกเพื่อเริ่มต้นทำงาน Office online
ตามตัวอย่าง Admin ลองไปที่โปรแกรม ตารางคำนวน Ms Excel


จะต้อง Log in ด้วยบัญชี email ส่วนตัวของเราด้วยนะครับ เช่น hotmail เป็นต้น
จากนั้น จะเข้าสู่หน้าต่างแรก จะมีแบบเอกสารเปล่า และตัวอย่างเอกสาร ให้เราเลือกใช้งาน เพื่อ edit หรือแก้ไข
การ save หรือบันทึกข้อมูลไฟล์ จะเก็บไว้บนเครื่องบริการออนไลน์
ข้อดีคือ เข้าถึงได้จากทุกที และทุกอุปกรณ์ ขอให้มีการ connect อินเตอร์เน็ตเท่านั้น
การทำงานร่วมกัน เช่น แชร์ หรือ ส่งต่อ สะดวกและง่ายขึ้น รองรับการทำงานเป็นทีม ได้ดี
สำหรับโปรแกรมอื่นๆ ก็สามารถใช้งาน ได้ฟรีเช่นกัน ได้แก่ Word และ Powerpoint และโปรแกรมสื่อสารอื่นๆ เช่น ปฏิทิน หรือ โปรแกรมวีดีโอคอลอย่าง Skypeบทสรุป
ถ้ามีการวางแผนการใช้งาน และการจัดการที่ดีๆ ทำแบบตั้งใจจริง จะช่วยผลิตผลงานเชิงคุณภาพ และนำไปสู่ความสำเร็จส่วนตัว หรือองค์กร ได้
แนะนำให้ใช้ PC หรือแท็บเล็ต ในการใช้งาน เพราะขนาดหน้าจอ และแป้นพิมพ์ในการพิมพ์งาน หรือ เชื่อมต่อ แป้นพิมพ์ภายนอก เข้ามาช่วยได้

แนะนำจอถนอมสายตา BenQ EW2440L

จอภาพถนอมสายตา มีหลายรุ่นหลายยี่ห้อและหลายราคาด้วยกัน สำหรับคนที่ทำงาน หน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆ มักจะมีอาการตาล้า ตาเมื่อย จากการจ้องหน้าจอนานๆ
ทางออกของปัญหา ได้แก่
พักบ้าง อย่านั่งจ้องหน้าจอนานเกิน 2 ชั่วโมง เป็นต้น หรือ  แนะนำให้ออกไปเดินไปนอกห้อง บ้าง มองสีเขียวๆ ของใบไม้บ้าง
การหาแว่นป้องกันแสงสีฟ้า หรือแสงสะท้อนหน้าจอคอมพิวเตอร์มาใส่ เวลาทำงาน ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ราคาก็มีตั้งแต่หลักร้อย ไปจนถึงหลายพันบาท

และ อีกทางเลือก คือการหาซื้อจอภาพแบบถนอมสายตามาใช้งาน ข้อดีคือ ผ่านการศึกษาวิจัย และทดสอบ การใช้งาน เพื่อแก้ปัญหา สายตาเมื่อย ตาล้า จากการเพ่งหรือมองหน้าจอเป็นเวลานาน ๆ
สำหรับในประเทศไทย ของเรา ก้เริ่มมีการเจาะกลุ่มลูกค้าที่สนใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้น โดย มีหลายยี่ห้อด้วยกัน ที่ Admin จะหาข้อมูลมาแนะนำในวันนี้คือ

คุณสมบัติเด่น

ลดความอ่อนล้าของการมองจอภาพ
เพิ่มความสุขให้ชีวิตคุณ

‧ เทคโนโลยี BenQ Eye-careจอภาพเพื่อการถนอมสายตาของคุณ
‧ จอภาพขนาด 24 นิ้วแบบไวด์ รองรับการเชื่อมต่อด้วยพอร์ต MHL สามารถเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตที่รองรับได้
‧ โหมด Cinema เพื่อการแสดงผลที่คมชัด ให้คุณภาพภาพยนตร์เทียบเท่าโรงภาพยนตร์ชั้นนำ
‧ ปรับแต่งไฟล์วีดีโอที่มีความละเอียดต่ำให้มีความคมชัดมากยิ่งขึ้นด้วย โหมด Super Resolution
‧ ปรับแต่งจุดที่สนใจรับชมด้วย โหมด Smart Focus เพิ่มความน่าสนใจเฉพาะจุดที่ต้องการสนใจสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ http://www.benq.co.th/product/monitor/ew2440l
สำหรับราคาของจอรุ่นนี้ สามารถเดินดูได้จากร้านขายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ห้างเซียร์ รังสิต มีหลายร้านด้วยกัน ราคา เริ่มต้นที่ ประมาณ 6300 บาท 

ออกแบบบนคอมพิวเตอร์ด้วยฟรีแวร์ Inkscape

ขอแนะนำฟรีแวร์ ที่พัฒนาแบบเปิด หรือ Open Source ทำให้ไม่มีค่าโปรแกรม และผู้พัฒนายังเปิดเผยรหัสการพัฒนา สำหรับผู้ใช้งาน ที่สนใจนำไปต่อยอดและพัฒนาต่อ ให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก
การใช้งานโปรแกรม จะมีความสามารถคล้ายๆกับโปรแกรมออกแบบงานศิลปะ ของค่าย Adobe อย่าง illustrator
จุดเด่นๆของโปรแกรม Inkscape
คือเป็นฟรีแวร์ที่เปิดให้โหลด ติดตั้งและใช้งานฟรี สามารถใช้งานได้อย่างสะดวกและสบายใจ
การออกแบบ มาพร้อม Tools และเครื่องมือการออกแบบ เช่น การวาดลายเส้น รูปร่างของวัตถุ การกำหนดเทคนิคพิเศษ ให้โดดเด่นและสวยงาม
สำหรับนักออกแบบ หรือผู้ใช้งานทั่วไป ที่สนใจและมองหาโปรแกรม สำหรับการออกแบบงานต่างๆ ไม่ว่าจะงานเล็ก งานน้อย ทำเป็นงานอดิเรก หรือทำเป็นอาชีพ Inkscape ก็เป็นอีกฟรีแวร์ทางเลือก ที่น่าสนใจ
ผู้สนใจสามารถดาวโหลดได้จากลิงค์เว็บไซต์ของผู้พัฒนาโปรแกรม  https://inkscape.org/en/
โปรแกรม มาพร้อมคู่มือการใช้งาน และวีดีโอแนะนำการใช้งานพื้นฐาน สำหรับผู้เริ่มต้น และมือใหม่  http://www.youtube.com/watch?v=6We68VSkoLU
ซึ่งจะมีคำแนะนำและตัวอย่างการวาดลายเส้นง่ายๆ ตั้งแต่ รูปร่างวงกลม ไปจนถึงการวาดตัวการ์ตูน และลายเส้นรูปปิดต่างๆ ตามอิสระ และจินตนาการของคุณ
คำแนะนำการใช้งาน
ก็ควรจะเริ่มจากการหัดวาดลายเส้น เป็นวัตถุ หรือรูปร่าง การวาดรูปเรขาคณิต ในรูปทรงต่างๆ การ save as ไฟล์ในการนำไปใช้งาน หรือ เก็บไว้แก้ไขภายหลังวิธีหาตำรา e-book ฟรีด้วย Google Books

Google Books is a service that stores books in a digital database available to the general public. Google’s built-in reader can be a little uncomfortable to use, due to several distracting elements, such as navigation menus and ads. To avoid all that, you can save the book locally using Google’s PDF download feature or you can use a dedicated tool that can search and grab Google Books in PDF format
ดาวโหลด Google Books 
ฟรีโปรแกรมสำหรับหนอนหนังสือ หรือนักเรียนที่ต้องการสืบค้นหนังสืออ่าน ผ่านอินเตอร์เน็ต หรือ e-book ในหัวข้อต่างๆ เช่น วิชาการ ความบันเทิง ดนตรี นิยาย หนัง ข่าวสาร กีฬา ฯลฯ
โดยที่ Google books ผู้นำวงการสืบค้นข้อมูลออนไลน์ระดับโลก ได้ปล่อยตัวฟรีโปรแกรม เอาใจคนรักการอ่านเป็นพิเศษ
ความสามารพิเศษ คือโปรแกรม จะทำการสืบค้น ข้อมูล และบันทึก Save เก็บไว้อ่านหรืออ้างอิง ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ในรูปแบบของไฟล์เอกสาร PDF
สำหรับหนังสือ e-book บนโลกอินเตอร์เน็ต แน่นอนว่า มีทั้งแบบโหลดฟรี และแบบเสียงเงิน ก็ขึ้นอยู่กับคุณค่าของเนื้อหา และราคาทุนในการจัดทำ ก็ถือเป็นอีกทางเลือก ของเรา ในการเลือกใช้งานกัน
จุดด้อย ของคนไทย ก็อาจจะเป็น content หรือเนื้อหา ebook ส่วนมากจะเป็นภาษา English นั้นเอง ส่วน e-book ภาษาไทย ก็พอมี แต่อาจจะหายาก และมีน้อยไปหน่อย
สำหรับใครที่มีความรู้ ในอนาคต ก็อาจจะมีการจัดทำ แชร์ และแบ่งปันกันต่อไป
ตัวอย่างการสืบค้น ตำราแนวข้อสอบคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ

รวมไฟล์วีดีโอเข้าด้วยกันด้วย VirtualDub

VirtualDubhas evolved and reached the stage where it can capture and process video clips faster and with better output quality. It is not as complex or feature- rich as other more powerful tools such as Adobe Premiere, but it gets the job done when it comes to linear adjustments over video streams.
ดาวโหลด VirtualDub
ขั้นตอนแรก ก็โหลดโปรแกรมมาก่อน ตามลิงค์ หรือ ไปที่ google.com พิมพ์ VirtualDub download ลงไป จากนั้น ผลการค้นหาก็โหลดโปรแกรม ลงมาเก็บไว้บนเครื่อง และติดตั้งให้เรียบร้อย
ขั้นต่อมา
ทำการรู้จักหน้าต่างการทำงานของโปรแกรม นิดหน่อย
จะประกอบด้วย 2 จอทำงานหลัก ๆ ในการพรีวิวดูวีดีโอที่เราต้องการจะรวมไฟล์เข้าด้วยกัน
คำสั่งควบคุมการทำงานของโปรแกรม จะอยู่ด้านล่างจอ
ปุ่มการทำงานที่สำคัญ คือการเล่น หรือ พรีวิว ไฟล์วีดีโอ จะแสดง ไฟล์ต้นฉบับ หน้าต่างแรก ซ้ายมือ ส่วน หน้าจอทางขวามือ จะแสดงผลการทำงาน หรือการรวมไฟล์วีดีโอสองไฟล์ หรือสามไฟล์ เข้าด้วยกันแล้ว

ปุ่ม Mark in สำหรับการกำหนดช่วงวีดีโอ ที่ต้องการส่งออก หรือต้องการเก็บไว้ใช้งาน  เลือกช่วง แล้วไปคลิกที่เมนู File >export ระบุช่วงหรือ segment ที่ต้องการส่งออก แล้ว save
จุดเด่น ของโปรแกรม คือ ฟรีแวร์ ที่ง่ายในการติดตั้ง และใช้งาน
รองรับไฟล์ คลิปวีดีโอ มาตรฐานทั่วไป ที่มีใช้งานปัจจุบัน เกือบทุกนามสกุล

สำหรับคนที่สนใจ งานตัดต่อคลิปวีดีโอ ต่างๆ หรือคนทำงาน ด้านนำเสนอข้อมูล ที่ต้องการ tools หรือ เครื่องมือ ช่วยในการรวมไฟล์ การตัดแยกบางส่วนของไฟล์วีดีโอ เพื่อการทำงาน ก็อย่าลืม นำเอา VirtualDub มาช่วยในการทำงาน

แนะนำการจับภาพหน้าจอด้วย Snipping Tool

Snipping Tool  เป็นฟรีโปรแกรมที่ติดตั้งมาพร้อมกับ Windows 7 ขึึ้นไป สำหรับการแคปภาพหน้าจอแสดงผล เป็นรูปภาพ JPG หรือ PNG ประกอบการนำเสนอข้อมูล หรือแทรกในเอกสารต่างๆ
การใช้งานก็จะง่ายมากๆ
การเข้าถึงโปรแกรม แนะนำให้คลิกทีปุ่มเริ่มต้น Home หรือ Start ของวินโดว์ ในช่องการค้นหา พิมพ์ Snipping Tool ลงไป ได้ผลการค้นหาขึ้นมา คลิกเพื่อเปิดโปรแกรม
จะใช้การแดรกเม้าส์ซ้าย คลุมบริเวณภาพ ที่ต้องการนำภาพไปใช้งาน จากนั้น จะเปิด Editor ของโปรแกรม ที่เราสามารถ ใส่ตัวเน้น ใส่่แคปชันอธิบายภาพ หรือ เน้นในจุดที่ต้องการได้ พร้อมเมนูบันทึกไฟล์ภาพ เก็บไว้ใช้งานตามที่เราต้องการ
จุดเด่น ฟรี เล็ก เบา ง่ายในการใช้งาน
จุดด้อย ไม่จับภาพเคลื่อนไหว ลูกเล่่นพื้นๆ
หากใครต้องการ แบบเยอะๆ ความสามารถที่ edit มากกว่านี้ ก็ให้มองหาโปรแกรมอื่นๆ ดู
ตัวเลือกการจับภาพหน้าจอ
1 จับแบบกรอบ 4 เหลี่ยม
2 จับตามอิสระลากเม้าส์คลุมเอา
3 จับเต็มหน้าต่างวินโดว์Review การใช้งาน Nitro PDF Reader 5.0

ประสบการณ์การใช้งานโปรแกรมแปลงเอกสาร PDF


ผู้ใช้งานที่สนใจต้องการดาวโหลดและติดตั้งใช้งานโปรแกรมอ่านเอกสาร แปลงเอกสาร Nitro PDF Reader, จำเป็นต้องกรอกชื่อผู้ใช้งาน และอีเมลส่วนตัวของเรา เช่น hot mail yahoo mail or gmail เป็นต้น พร้อมตัวเลือก การรับข้อมูลข่าวสารจากผู้พัฒนาโปรแกรม บางท่านอ่านจะไม่ชอบเงื่อนไขนี้ เรียกว่า อยากจะใช้งาน โดยไม่ต้องแจ้งรายละเอียดการติดต่อส่วนตัว ประมาณนั้น เอาเป็นว่า หากสนใจต้องการใช้งานจริงๆ admin ก็ขอแนะนำให้ใส่ข้อมูลตามที่เขาต้องการลงไปนะครับ โดยโปรแกรมมาพร้อมตัวเลือกในการใช้งานบนโปรแกรมท่องเน็ตอย่าง Firefox และ Internet Explorer แนะนำให้คลิกการติดตั้งแบบกำหนดค่าเอง


การเปิดใช้งานครั้งแรก นั้น จะมีตัวช่วยการใช้งาน หรือ quick start guide เพื่อแสดงวิธีการใช้งานให้กับคนใช้งาน แต่หน้าตาการใช้งานของโปรแกรม ค่อนข้างง่าย ไม่ยุ่งยาก เรียกว่า สามารถใช้งานเอง โดยไม่ต้องมีตัวอย่างนำก็ได้ โดยหน้าจอจะมีปุ่มตัวเลือกใช้งาน ที่ชัดเจน เห็นง่าย เช่น การแทรกข้อความ รวมทั้งการเข้ารหัสเอกสาร ในการรักษาความปลอดภัย เป็นต้น


การใช้งานโปรแกรมบนอุปกรณ์พกพา เช่นแท็บเล้ต หรือจอสัมผัส แตะที่ไอค่อนด้านขวาของแถบคำสั่ง เพื่อทำงานในโหมดทัชสกรีน จะทำให้หน้าจอการทำงานปรับเป็นโหมดหน้าจอสัมผัส ขนาดชัดเจนขึ้น และตัวเลือกการทำงานอื่นๆ ที่สามารถปรับแต่งได้


ผู้ใช้งานที่สนใจโปรแกรม สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์ เว็บไซต์ทางการของผู้พัฒนา https://www.gonitro.com/pdf-reader


ตัวเลือกการดาวโหลด และติดตั้งใช้งาน จะมี 2 แบบคือ Free และแบบ Pro ซึ่งแน่นอนว่าแบบ Pro ก็จะมีความสามารถที่สูงกว่า เช่น การแปลงไฟล์ การเข้ารหัสผ่าน เพื่อการรักษาความปลอดภัย การลงชื่อในเอกสาร เป็นต้น


สำหรับท่านที่สนใจการใช้งาน รุ่น Pro ก็จะสามารถโหลดมาลองใช้งานได้ฟรีๆ แบบเต็มประสิทธิภาพ เป็นเวลา 14 วัน ก่อนจะตัดสินใจ จ่ายเงินมาใช้งาน ต่อไป

แถม ตัวเลือกการดาวโหลด ถ้าเป็นเครื่องวินโดว์ 7 แนะนำให้โหลดรุ่น 32 Bit มาติดตั้งใช้งาน ถ้าใครใช้ Windows 8 ขึ้นไป ก็ให้โหลด 64 Bit นะครับสำหรับการลองใช้งาน ตัวที่น่าสนใจ และตอบโจทย์การทำงาน คือการ combined หรือการรวมไฟล์ PDF หลายๆ ไฟล์ ให้เข้าอยู่ด้วยกัน ที่สามารถทำได้ง่าย และไม่ติดขัดในการทำงาน
หากคุณมีความจำเป็นเร่งด่วน ที่จะต้องรวมไฟล์ PDF เข้าด้วยกัน และยังไม่มีโปรแกรมช่วยในการดำเนินการ ก็สามารถดาวโหลด Nitro PDF Pro มาติดตั้งและใช้งานกันได้ฟรี

2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS

สำหรับการใช้งานโปรแกรม Microsoft Office 2007 ที่ต้องการโปรแกรมขยายความสามารถหรือ Extension PDF บีบอัดไฟล์ให้มีขนาดเล็ก ง่ายและสะดวกในการแชร์ข้อมูล และการจัดการ
โดยปกติจะสามารถ คลิก Save as และเลือกนามสกุลของไฟล์เอกสารเป็น PDF ได้อยู่แล้ว
However , อย่างไรก็ตาม สำหรับท่านที่อาจจะหาไม่เจอ หรือสนใจจะใช้ส่วนขยายความสามารถในการทำงาน ก็สามารถจะดาวโหลดโปรแกรมส่วนขยายเล็กๆ นี้ 2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS ได้จากเว็บไซต์ของผู้ผลิตโดยตรง เพื่อความมั่นใจและความปลอดภัยในการใช้งาน โดย Admin ก็ได้นำลิงค์มาแทรกไว้ให้สามารถดาวโหลด ได้เช่น เคย ส่วนคำแนะนำการติดตั้งและการใช้งาน Admin จะขอละไว้ในฐานะของคนที่เข้าใจ
เว้นมีปัญหาการติดตั้งใช้งานจริงๆ ก็สามารถ Post คำถามหรือข้อสงสัยภายใต้บทความเลยครับ
ดาวโหลด 2007 Microsoft Office Add-in: Microsoft Save as PDF or XPS
How to convert MS Office documents to PDF is so simple by click on File menu >Save as and option for extension as PDF ,any way using this really simple extension would be more easier and simpler than the first one .
Only download this extension and install on your computer ,then whenever you want to convert any documents into PDF file will be so simple with the ability to export as PDF file function on the ribbon menu bar.
ส่วนขยายสามารถใช้งานกับชุดสำนักงาน
Supported Operating System

Windows Server 2003, Windows Vista, Windows XP Service Pack 2

This download works with the following Office programs:

Microsoft Office Access 2007
Microsoft Office Excel 2007
Microsoft Office InfoPath 2007
Microsoft Office OneNote 2007
Microsoft Office PowerPoint 2007
Microsoft Office Publisher 2007
Microsoft Office Visio 2007
Microsoft Office Word 2007

การติดตั้ง หลังดาวโหลดและติดตั้ง สามารถจะคลิกปุ่ม PDF เพื่อบันทึกหรือ ส่งออกเอกสารเป็น PDF ได้ง่ายๆ สะดวกและรวดเร็ว 

สำหรับท่านที่มองหา เวอร์ชั่น 2010 ทาง Admin จะได้พยายามสืบค้น และนำมาฝากให้สามารถดาวโหลดไปใช้งานกันได้ ครับทดสอบความปลอดภัยด้วย Kaspersky Security Scan 2017

ค่ายพัฒนาโปรแกรมป้องกันไรัสคอมพิวเตอร์และสปายแวร์อย่าง Kaspersky  ได้ปล่อยฟรีทูล Free tools สำหรับการสแกนและตรวจสอบระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์  ให้ดาวโหลดและใช้งานกันแล้ว ซึ่งทาง Blog thaifreewaredownload.com จะขอนำมารีวิวการดาวโหลดและการติดตั้งใช้งานสำหรับท่านที่สนใจ ตามมาเลยครับ
ลิงค์สำหรับการดาวโหลด 1
1. https://www.kaspersky.com/free-virus-scan


2 คลิกปุ่มดาวโหลด ได้ทันที เพื่อเริ่มการดาวโหลดไฟล์โปรแกรม 
3การติดตั้งโปรแกรม ที่โหลดมา 
คลิก Run ไฟล์โปรแกรมที่โหลดมา 
จะเข้าสู่หน้าต่างการติดตั้งโปรแกรม จะถามว่าเราต้องการทดสอบโปรแกรมอื่นๆ เพิ่มเติมหรือเปล่า ให้คลิก Skip แปลว่าข้ามไปได้

รอการดาวโหลด Components ต่างๆ ของโปรแกรม เพิ่ม ขนาดประมาณ 125 MB. ก็รอคอยการลงโปรแกรม ต่อไป 
4 หน้าจอแสดงการติดตั้งจบ คลิกปุ่ม Finish


5 หน้าจอการทำงานของโปรแกรม


6 ทดสอบการทำงาน ในการสแกนความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์ 
Computer Scan สแกนดูว่าระบบคอมพิวเตอร์มีช่องโหว่หรือภัยคุกคามหรือไม่ 
Software Scan สำหรับสแกนว่า โปรแกรมต่างๆ บนเคร่องล้าสมัยหรือไม่
7 ผลการทดสอบการใช้งาน 


8 คลิกเข้าไปดูรายการปัญหา 


บทสรุปของฟรีโปรแกรม Kasperskey Security Scan ไม่ใช่โปรแกรมฟรีแวร์ป้องกันไวรัส แต่เป็น Tool ฟรี ของค่าย Kaspersky สำหรับการตรวจสอบระบบความปลอดภัย หรือช่องโหว่การรักษาความปลอดภัย คอมพิวเตอร์ ที่สะดวกและรวดเร็ว 
ข้อด้อย : ไม่สามารถใช้ในการแก้ไขปัญหาที่ Scan เจอได้ ต้องแก้ไขแบบ แมนนวล หรือด้วยตนเอง สำหรับช่าง หรือท่มีมีความรู้ด้าน IT พอสมควร 
หรือ จะไปทางเลือกอื่นๆ ในการจ่ายเงิน เพื่อซื้อ Licensed โปรแกรม มาใช้งาน ต่อไป 

ควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ตองค์กรด้วย ISA

แนะนำ ISA (Internet Security and Acceleration Server) สำหรับใช้งานทดแทน Proxy Server 3.0 ที่ทางไมโครซอร์ฟ หยุดการพัฒนาแล้ว  โดยที่ ISA มาพร้อมตัวเลือกการใช้งาน 2 แบบด้วยกันคือ แบบองค์กรบวกไฟร์วอล และแบบเว็บพร็อกซี่ และหน่วยความจำแคช
โดยการทำงานของ ISA จะทำการสแกน ชุดข้อมูลที่วิ่งผ่านหน้าเว็บ ระดับโครงสร้างภาษา และระดับโปรแกรมในการทำงาน
สำหรับส่วนของการเก็บไฟลืแคช สำหรับการเรยกดูข้อมูลภายหลัง เป็นอีกจุดเด่นในการทำงาน สำหรับการดูหน้าเพจ ที่มีส่วนเดิมๆ จำนวนมาก ทำให้การท่องเว็บไซต์ สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีความสามารถในการปรับปรุงและอัพเดทหน้าเพจที่มีการปรับปรุงใหม่ด้วยตนเองISA Server ช่วยให้คนดูแลระบบ สามารถที่จะสร้าง กฏ กติกาของการควบคุมการใช้งานอินเตอร์เน็ตขององค์กร และลูกข่าย ในรูปแบบที่มีการดูแลความปลอดภัยได้อย่างดีระดับหนึ่ง โดยอาจจะติดตั้งใช้งานร่วมกับระบบแม่ข่าย เช่นWindows 2000 และเวอรชั่นอื่นๆ

โดยที่ ISA Server comes จะพัฒนาออกมาให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสม 2 แบบดังกล่าวคือ  Standard Editionและ  Enterprise Edition. ซึ่ง แบบหลังจะออกแบบมาสำหรับองค์กร หรือหน่วยงานขนาดใหญ่ 

ISA Server overview


There is an explosion of business activities taking place on the Internet. Vast numbers of corporate networks are now connected to the Internet and the need is greater than ever for a powerful and easy-to-administer Internet gateway that provides a secure connection while also enhancing and improving network performance. Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server meets these demands by offering a complete Internet connectivity solution that contains both an enterprise firewall and a complete Web cache solution. These services are complementary—you can use either or both of these functions when you install ISA Server in your network.

ISA Server secures your network, allowing you to implement your business security policy by configuring a broad set of rules that specify which sites, protocols, and content can be passed through the ISA Server computer. ISA Server monitors requests and responses between the Internet and internal client computers, controlling who can access which computers on the corporate network. ISA Server also controls which computers on the Internet can be accessed by internal clients.

This section introduces ISA Server. For information about specific topics, see:
• Firewall and security overview
• Publishing overview
• Cache overview
• Enterprise management overview
• Extensibility overview
• Architecture overview
• H.323 Gatekeeper overview


ดาวโหลด Kaspersky Internet Security เบต้า

Spyware is a special type of malware that works in the background, without the user's knowledge, and collect private data.
Whether it is about surfing habits, bank account information or login credentials, they will all be sent to a pre-determined server or web address.

Furthermore, spyware might also modify the system's settings, ranging from changing startup items and browser homepage to disabling the antivirus, so specialized security tools should be in place.

Security applications that provide the function of spyware removal will detect and eliminate these threats, while also displaying a detailed log.
สปายแวร์ เป็นมัลแวร์ประสงค์ร้ายที่ฝั่งตัวทำงานอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ คอยดักจับข้อมูลสำคัญส่วนตัวของผู้ใช้งาน ส่งออกไปยังภายนอก 
ข้อมูลสำคัญส่วนตัว เช่น บัญชีธนาคาร บัตรเอทีเอ็ม บัตรประชาชน เป็นต้น อาจจะรั่วไหล และถูกนำไปใช้งานในทางที่ไม่ถูกต้องได้ 
นอกจากนั้น สปายแวร์อาจจะมีการหลอกลวงโดยการปลอมหน้าเพจ และการหลอกลวงข้อมูลอื่นๆ อีกหลายแบบ 
สำหรับคนที่ท่องเน็ต เป็นประจำและต่อเนื่อง การติดตั้งโปรแกรม ตรวจจับและป้องกันสปายแวร์ ถือเป็นอีกทางเลือกการป้องกันตนเอง 
สำหรับโปรแกรม ที่สามารถใช้งานได้ ไม่ควรจะแครก แต่ควรจะใช้งานพวกจ่ายเงินของแท้ หรือของ Freeware ที่เขาเปิดให้ใช้งานฟรี 
สำหรับตัวที่นำมาแนะนำกันในวันนี้ เป็นโปรแกรม ดาวโหลด Kaspersky Internet Security beta
โดยมีจุดเด่นที่ผู้พัฒนาคือ Kaspersky Labs ซึ่งมีชื่อเสียงและประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ และได้รับความนิยมใช้งานจาก user ทั่วโลก 
โดยสำหรับคนที่สนใจ สามารถลองลงดูเบต้า หรือทดสอบการใช้งานโปรแกรม เป็นระยะเวลา 90 วัน 
ได้ตามลิงค์นี้เลยครับ 
จะมีลิงค์ให้ดาวโหลดอยู่หลายลิงค์ อย่าพึงงง 
ให้คลิก สโคร์บาร์ เลื่อนลงมาตามภาพประกอบ เจอลิงค์ ที่วงกลม beta ตามภาพ ก็ให้คลิก โหลดมาลงไว้บนเครื่องเลย 

ทำการติดตั้ง และอัพเดทโปรแกรม ให้เป็นปัจจุบัน และ enjoy การใช้งานเป็นเวลา 90 วัน หลังจากนั้น คงจะมีคำตอบว่า พอใจการทำงานของโปรแกรม หรือเปล่า หรือจะยกเลิก uninstall 

Review McAfee endpoint security

Macfee Antivirus เป็นโปรแกรมป้องกันไวรัส ที่มีชื่อเสียงและได้รับความเชือถือได้ในการติดตั้งและใช้งาน จากลูกค้าในระดับต่างๆ มากพอสมควร
จุดเด่น
มาตรฐานการพัฒนา และการปรับปรุงรุ่นโดยต่อเนื่อง ให้ทันกับยุคสมัยและความก้าวหน้าที่เปลี่ยนแปลงไป และแน่นอนว่า เป็นโปรแกรม ที่ต้องจ่ายเงินและแครกยากอีกหนึ่งโปรแกรม เรียกว่าส่วนใหญ่แล้วจะต้องใช้งานของจริงและของแท้เท่านั้น จึงจะประกันและให้ความมั่นใจการใช้งานสูงสุด

การทดสอบประสิทธิภาพ ความพึงพอใจการใช้งานโปรแกรม
แนะนำให้ดาวโหลด Trial ก่อนเป็นเวลา 30 วัน เพื่อ เรียนรู้การดาวโหลด การติดตั้ง การใช้งานโปรแกรม
โดย Admin ได้โหลดมาใช้งานกับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้กส่วนตัวแล้ว พบว่า มีประสิทธิภาพ และขีดความสามารถของการกำจัดไวรัส Win32 /Moonlight และโทรจัน หนอนไวรัส มัลแวร์ ที่ติดแพร่กระจายผ่านระบบคอมพิวเตอร์เครือข่าย และแฟลชไดร์ฟ ได้ดีมากๆ ตัวหนึ่ง

สำหรับผู้ใช้งานที่มีปัญหาไวรัสรบกวนการทำงานของคอมพิวเตอร์ส่วนตัว หรือองค์กร มองหาทางออกที่ดีสักทาง Mcafee Endpoint Antivirus เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจ สนนราคาประมาณ 1000 บาท ต่อเครื่องต่อปี นับว่าคุ้มค่าและน่าลงทุนไม่น้อย
แนะนำดาวโหลด เวอร์ชั่นทดลองใช้งานโปรแกรมก่อน 30 วัน
ลิงค์ดาวโหลด https://www.mcafee.com/us/products/endpoint-protection/endpoint-security.aspx

Endpoint Security หมายถึง จุดสุดท้าย ปลายทางการป้องกัน ที่ทุกเครื่องในองค์กรมีโปรแกรมหรือระบบป้องกันรักษาความปลอดภัยจากการโจมตี การบุกรุกของมัลแวร์ สปายแวร์ต่างๆ ด้วยตัวเอง

โดยจะมีการเสริมระบบด้วย Security Center ศูนย์กลางควบคุมการทำงาน คอยตรวจสอบ Monitor และช่วยเหลือในการกำจัด แก้ไข ปัญหาภัยคุกคามต่างๆ ในองค์กร ได้มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว มากขึ้นสำหรับการทดสอบโปรแกรมนั้น     ผู้สนใจ จำเป็นต้องลงทะเบียน Registration  ด้วยข้อมูลการติดต่อ และอีเมล จากนั้น จะมีการส่งลิงค์ดาวโหลดให้เราทาง Mail box ต่อไป
การติดตั้งและทดอบใช้งาน แบบ Full เป็นเวลา 30 วัน


Notebook Acer Switch One10 SW1-011-192N/T003

โน้ตบุ้กราคาประหยัด ตอบโจทย์คนทำงานและ ความบันเทิง ทั้งการเล่นเน็ต รับชมคลิปผ่าน YouTube การดาวโหลดและติดตั้งแอพพลิเคชั่น ต่างๆ จาก Windows Store ในราคาสุดคุ้มเพียง 8,990 บาท 

เป็นคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ก ของค่าย Acer ที่ออกแบบมาสำหรับการพกพานำไปใช้งาน ทั้งส่วนตัวและการทำงาน จุดเด่นของเครื่อง คือ การขายพร้อมระบบปฏิบัติการวินโดว์ 10 Home ของแท้ ถูกลิขสิทธิ์ของ Microsoft ในราคาเพียง 8,990 บาท เท่านั้น 

ก็จะทำให้คนซื้อ สามารถที่จะมั่นใจได้ถึง การใช้งานโปรแกรมวินโดว์ 10  ได้อย่าง มั่นใจ และปลอดภัย ในการสนับสนุนการใช้งานจากผู้พัฒนาโปรแกรม เช่น การ Update patch เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม การดาวโหลด และติดตั้งส่วนขยายความสามารถด้านการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือมัลแวร์ชนิดต่างๆ  หรือจะเข้าถึงแอพพลิเคชั่นการใช้านต่างๆ ในการดาวโหลดและติดตั้งใช้งานทั้งแบบฟรีและจ่ายเงิน จำนวนมหาศาล 

ประการที่สอง สามารถที่จะพับเก็บ และการถอด เข้า-ออก แป้นพิมพ์ ของตัวเครื่องได้ เพื่อความสะดวกและคล่องตัวสำหรับการใช้งาน ในรูปแบบของแท็บเล็ต สำหรับการใช้งานอินเตอร์เน็ต การดูหนัง ฟังเพลง หรือเล่นเกมส์ออนไลน์
ตอบโจทย์การทำงาน โดยการเชื่อมต่อแป้นพิมพ์ Keyboard สำหรับการพิมพ์งาน สะดวก รวดเร็ว ทุกที ทุกเวลา สำหรับนักเรียน และคนทำงานยุคใหม่ ในราคาเริ่มต้น ไม่ถึง 1 หมื่นบาท

บทสรุปของรุ่นนี้ 

อาจจะไม่ใช่สเปกที่ดีที่สุดของการทำงานด้าน ประมวลผลการฟฟิก พวกออกแบบ งาน 3 D หรือ การเล่นเกมส์ 3D หนักๆ เพราะการ์ดแสดงผล เป็นชนิดติดตั้งมาพร้อม Mother board จึงมีการแชร์หน่วยความจำ RAM ในการแสดงผล แต่ด้วยขนาดของ RAM ที่มาขนาด 2GB. ก็ถือว่า เพียงพอสำหรับการทำงาน และความบันเทิงทั่วไป เรียกว่าถูกใจและตอบโจทย์ของคนทำงาน ที่ต้องการความสามารถในการทำงานของวินโดว์ 10 แท้ Home และ การท่องเน็ต และความบันเทิงจากเน็ตทั่วไป 


สเปกของเครื่อง 
 • CPU : Intel Atom x5-Z8350 1.44GHz
 • RAM : 2GB DDR3L 1600MHz
 • HDD : 500GB + eMMC 32GB
 • Graphics : Integrated
 • Display : 10.1 inch HD IPS
 • OS : Windows 10

ราคา 8,990 บาท ประกัน 1 ปี

ผู้ใช้งานที่สนใจในรุ่นนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่วย ใกล้บ้านของคณ สำหรับราคาก็อาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย 
NOTE โน้ตบุ้ก Acer ถือเป็นแบนด์ยอดนิยม สำหรับผู้ใช้งาน ในบ้านเราอีกตัว จึงมีศูนย์บริการที่มากและสะดวกในการนำเครื่องเข้ารับการบริการ ไม่ว่าจะตรวจสภาพ หรือซ่อมบำรุง ครับ

Notebook Acer Spin SP513-51-52JU/T001 (Black)

เป็นคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ้ก ของค่าย Acer ที่ออกแบบมาสำหรับการพกพานำไปใช้งาน ทั้งส่วนตัวและการทำงาน จุดเด่นของเครื่อง คือ การขายพร้อมระบบปฏิบัติการวินโดว์ 10 Home ของแท้ ถูกลิขสิทธิ์ของ Microsoft ในราคาพร้อมตัวเครื่อง 23,900 บาท ครับ

ก็จะทำให้คนซื้อ สามารถที่จะมั่นใจได้ถึง การใช้งานโปรแกรมวินโดว์ 10  ได้อย่าง มั่นใจ และปลอดภัย ในการสนับสนุนการใช้งานจากผู้พัฒนาโปรแกรม เช่น การ Update patch เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของโปรแกรม การดาวโหลด และติดตั้งส่วนขยายความสามารถด้านการป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือมัลแวร์ชนิดต่างๆ  


บทสรุปของรุ่นนี้ 

อาจจะไม่ใช่สเปกที่ดีที่สุดของการทำงานด้าน ประมวลผลการฟฟิก พวกออกแบบ งาน 3 D หรือ การเล่นเกมส์ 3D หนักๆ เพราะการ์ดแสดงผล เป็นชนิดติดตั้งมาพร้อม Mother board จึงมีการแชร์หน่วยความจำ RAM ในการแสดงผล แต่ด้วยขนาดของ RAM ที่มาขนาด 4GB. ก็ถือว่า เพียงพอสำหรับการทำงาน และความบันเทิงทั่วไป 

สเปกของเครื่อง 
 • CPU : Intel® Core™ i5-7200U 2.5GHz
 • RAM : 4GB DDR4
 • HDD : 256GB SSD
 • Graphics : Integrated
 • Display : 13.3 inch FHD IPS Touch screen
 • OS : Windows 10 Home

ราคา 23,900 บาท ประกัน 3 ปี

ผู้ใช้งานที่สนใจในรุ่นนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้จากตัวแทนจำหน่วย ใกล้บ้านของคณ สำหรับราคาก็อาจจะแตกต่างกันบ้างเล็กน้อย 
NOTE โน้ตบุ้ก Acer ถือเป็นแบร์นยอดนิยม สำหรับผู้ใช้งาน ในบ้านเราอีกตัว จึงมีศูนย์บริการที่มากและสะดวกในการนำเครื่องเข้ารับการบริการ ไม่ว่าจะตรวจสภาพ หรือซ่อมบำรุง ครับ 

Downloads for Intel® HD Graphics 4000

การ์ดจอแสดงผล Intel® HD Graphics 4000
ผู้ผลิต อินเทล
แน่นอนว่า ในตระกูลของ CPU แล้ว อินเทล ได้รับการยอมรับว่าเป็นอันับหนึ่งของประสิทธิภาพ และคามสามารถเรียกกันว่า ชื่อนี้รับประกันประสิทธิภาพกันเลยทีเดียว
เมื่อประสพความสำเร็จด้านอุปกรณ์ประมวลผลการทำงานหลักแล้ว อินเทลก็มาต่อสู้การตลาดกับ Chip ประมวลผลการทำงานด้านแสดงผล Display device ที่น่าสนใจ และได้รับความนิยม จากผู้ใช้งานจำนวนมากทั่วโลก
โดยนำมาติดตั้งใช้งานกับ PC และ โน้ตบุ้ก หลายๆ รุ่นด้วยกัน ซึ่งสามารถแสดงผลการทำงานที่ดี รองรับการทำงาน การเล่นเกมส์
ซึ่งจุดเด่นของกาณืดจอจากค่ายอินเทล ก้คือระบบการ Support หรือสนับสนุนอุปกรณ์ สำหรับการทำให้อุปกรณ์ทำงานได้ครบ ถูกต้อง ก็ต้องใช้ Driver ที่ทันสมัย และตรงกัน
สำหรับ ผู้ใช้งานที่ต้องการโหลด Driver ของการ์ดจอ  Intel® HD Graphics 4000
ซึ่งจะมีการแบ่งออกเป็นสำหรับวินโดว์ เวอร์ชั่นต่างๆ ทั้งแบบ 32 บิต หรือ 64 บิต

Detailed Description

Purpose
This download installs the Intel® Graphics Driver for Windows 7*, Windows 8.1*, and Windows® 10*. 
See the release notes and Read Me files for installation instructions, supported hardware, what is new, bug fixes, and known issues.

What is new?
This driver includes miscellaneous code optimizations.

About Intel® Drivers
The driver or software for your Intel® component might have been changed or replaced by the computer manufacturer. We recommend you work with your computer manufacturer before installing our driver so you don’t lose features or customizations.
List of manufacturers’ Support websites.

Not sure if this is the right driver or software for your component?
Run Intel® Driver Update Utility to automatically detect driver or software updates.

ลิงค์ดาวโหลด https://downloadcenter.intel.com/product/81499/Intel-HD-Graphics-4000
ลองไล่ดูรุ่น และเวอร์ชั่น ที่ต้องการดาวโหลด แล้วเลือกดาวโหลด ตามต้องการ สะดวก รวดเร็ว ขอให้มีเน็ตเร็วๆ หน่อยก็ดี นะ

Broadcom Bluetooth 4.0 Driver for Windows 10

สำหรับ Driver ของบลูธูท เช่นอุปกรณ์ไร้สาย หรือ hand free ต่างๆ ช่วยในการรับสาย หรือสนทนา ขณะขับรถ เป็นต้น ส่วนการใช้งานคอมพิวเตอร์ ก็จะเป็นการรับส่งไฟล์ข้อมูล จากมือถือ เข้ากับ คอมพิวเตอร์เป็นต้น

หรือว่า ต้องการลง Driver ให้ครบ ๆ ก็ดาวโหลด มา install กันได้
โดยจะเป็น Driver ของ Notebook ยี่ห้อ Lenovo นะครับ
รายละเอียด

ข้อมูล Driver สำหรับการดาวโหลด ติดตั้ง และการใช้งานกับวินโดว์ต่างๆ
Broadcom Bluetooth 4.0 Driver
EXE
143.2 MB
Windows 10 (32-bit)Windows 10 (64-bit)Windows 8.1 (64-bit)Windows 8 (64-bit)
สำหรับชุด Driver ที่ดาวโหลด จะช่วยให้การทำงานของอุปกรณ์รับส่งข้อมูลไร้สาย ระยะใกล้อย่าง บลูธูท ทำงานได้
ลิงค์ดาวโหลด http://support.lenovo.com/th/en/downloads/ds031759

This package installs the software (Bluetooth driver) to enable the following device.

 • Broadcom Bluetooth 4.0
ระบบปฏิบัติการที่รองรับ ดังนี้Supported Operating Systems
 • Microsoft Windows 8.1 64-bit
 • Microsoft Windows 8 64-bit
 • Microsoft Windows 10 32-bit 64-bit

Radeon Graphics Driver Installer for Windows 10 32-Bit ​

Radeon Graphics Driver Installer for Windows 10 32-Bit ​
แนะนำไดร์ฟเวอร์การ์ดจอ สำหรับค่าย AMD รองรับโปรแกรมวินโดว์ 10 รุ่น 32 บิต
สำหรับคอมพิวเตอร์ PC และโน้ตบุ้ก ที่ใช้งานซิพของ AMD เป็นการ์ดจอสำหรับการเล่นเกมส์ หรือการแสดงผล หากมีปัญหาการแสดงผล ไม่ครบหรือถูกต้อง การดาวโหลด Driver มา Update หรือติดตั้งใหม่ เป็นอีกทางเลือกของการทดสอบ


รหัสการ์ดจอ ที่รองรับ
สำหรับการดาวโหลด สามารถเข้าไปโหลดได้โดยตรง จาก Official Website ของ AMD
ดาวโหลด http://support.amd.com/de-de/download/mobile?os=Windows+10+-+32

AMD Radeon™ R9 200 Series GraphicsAMD Radeon™ HD 8500 - HD 8900 Series Graphics
AMD Radeon™ R7 200 Series GraphicsAMD Radeon™ HD 7700 - HD 7900 Series Graphics
ยังมีอีกตาราง
​AMD Mobility Product Family Compatibility ​
AMD Radeon™ R9 M200 Series GraphicsAMD Radeon™ HD 8500M - HD 8900M Series Graphics
AMD Radeon™ R7 M200 Series GraphicsAMD Radeon™ HD 7700M - HD 7900M Series Graphics
AMD Radeon™ R5 M200 Series Graphics
และอีกตารางของรุ่น และซีรีย์ที่รองรับ ลองมองหาดูว่า ตรงกันไหม


AMD APU Product Family Compatibility ​

Desktop

Mobile
AMD A-Series APUs with Radeon™ R4, R5, R6, or R7 GraphicsAMD A-Series APUs with Radeon™ R3, R4, R5, R6, R7, or R8 Graphics
​AMD Pro A-Series APUs with Radeon™ R5 or R7 GraphicsAMD Pro A-Series APUs with Radeon™ R5, R6, or R7 Graphics
AMD Athlon™ Series APUs with Radeon™ R3 GraphicsAMD FX-Series APUs with Radeon™ R7 Graphics
AMD Sempron™ Series APUs with Radeon™ R3 GraphicsAMD E-Series APUs with Radeon™ R2 Graphics
AMD Radeon™ HD 8180 - HD 8400 Series Graphics​​​​​​
คำแนะนำการติดตั้ง 
1 อย่าลืม Back up ข้อมูลสำคัญ หรือ การตั้งค่า Restore กลับมาที่เดิมด้วย หากมีปัญหา
2 ติดตั้งไฟล์ Driver ที่ดาวโหลดมา 
3 ทำตามคำแนะนำการติดตั้งไปจนเสร็จ อารจจะมีการให้ Reboot โปรแกรมวินโดว์ เพื่อให้มีผล 

ขั้นตอนการ Update โปรแกรมวินโดว์ 10

การที่เราทำให้โปรแกรม Windows ของเรา ใหม่และทันสมัยอยู่เสมอ รวมทั้งการ Update ไดร์ฟเวอร์การใช้งานของโปรแกรม และอุปกรณ์ต่างๆ ให้ทันสมัย เป็นสิ่งที่จะช่วยให้การทำงาน และประสิทธิภาพของโปรแกรม สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย
ขั้นตอนการ Update โปรแกรม Windows 10 ด้วยตนเอง
การตรวจสอบการ Update ล่าสุดของ Windows 10-based device:
 1. กดปุ่ม  Windows button บนเครื่อง หรือ  แป้นพิมพ์ หรือ คลิกที่ไอค่อน วินโดว์ ล่างซ้ายสุด ของหน้าจอ  
 2. ไปที่เมนูการตั้งค่า หรือ Settings, เลือกคำสั่ง  Update & Security.
 3. บนแท็บของ Windows Update tab, เลือกคำสั่ง  Check now เพื่อดูว่ามีความจำเป็นต้อง Update หรือเปล่า 
 4. ถ้ามีโปรแกรม จะดาวโหลดไฟล์สำหรับ Update ลงมาเก็บไว้บนเครื่อง ก็อาจจะใช้เวลาสักพักใหญ่ ๆ พอโหลดมาแล้ว ให้คลิกคำสั่ง การติดตั้งตัวอัพเดท หรือ Install now เพื่อเริ่มต้นการติดตั้ง 
 5. ทำตามคำแนะนำการติดตั้งไปเรื่อยๆ จนครบทุกขั้นตอน อาจจะต้องมีการ restart เครื่องคอมด้วย 
How to get software and driver updates for Windows 10
Make sure Windows 10 is update and latest device driver up to date help windows run smoothly and more secure.
1 Tab on windows icon on keyboard or start menu
2 Then go to menu Setting > Update and security
3 On Windows update Tab >Check now 
4 Wait for downloaded finished then> Install 
5 Follow the instruction and may have to reboot windows. 

Intel® Graphics Driver for Windows® 10

รายละเอียดเกี่ยวกับ การดาวโหลด Driver อินเทล สำหรับการ์ดจอแสดงผล สำหรับวินโดว์ 10  64 bit
วัตถุประสงค์ 
ดาวโหลด Driver สำหรับเมนบอร์ด ที่ใช้ซิพแสดงผลอินเทล Intel® Graphics Driver version 15.40.28.4501 for Windows® 10 on 4th Generation Intel® Core™ processors.
ข้อบ่ใช้งาน 
แก้ปัญหาการแสดงผล การเล่นเกมส์บางเกมส์ และโปรแกรมแอพพลิเคชั่นบางโปรแกรม 
โปรแกรมเป็นแพคมาพร้อมตัวติดตั้ง .exe 
ถ้าไม่แน่ใจว่า Driver นี้ตรงกับซิพแสดงผลของคุณหรือเปล่า ก็แนะนำให้ทดสอบก่อนโดยการดาวโหลด โปรแกรมสำหรับการตรวบสอบอัตโนมัติ คือ  Intel® Driver Update Utility 
เป็นลิงค์ดาวโหลดโดยตรง จากเว็บไซต์ของผู้พันา จึงมั่นใจในความปลอดภัย ของการดาวโหลด การติดตั้ง และใช้งาน 
ข้อมูลย่อ ขนาดไฟล์ 

Detailed Description
Purpose


Downloads the Intel® Graphics Driver version 15.40.28.4501 for Windows® 10 on 4th Generation Intel® Core™ processors.

Operating system support varies by platform. Due to this and a limitation of the database, Download Center search capabilities can't report OS support accurately. See Release Notes and Readme files for more information.

What's new?

This driver fixes some games and applications issues that were seen across platforms.

Notes

The driver in self-installing format (exe) is intended for end users.


This driver in zip format is intended for developers and IT professionals.

Not sure what to download?


Not sure if this is the right driver or software for your component? Run Intel® Driver Update Utility to automatically detect driver or software updates.

About Intel® Drivers

The driver or software for your Intel® component might have been changed or replaced by the computer manufacturer. We recommend you work with your manufacturer before installing our driver so you don’t lose features or customizations.วิธีติดตั้ง IIS บนวินโดว์ 10

สำหรับคนที่ต้องการทำเว็บ Sever จำลองในการให้บริการเว็บไซต์ ออนไลน์ และอินทราเน็ต หรือทดสอบการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ต่างๆ ตามความต้องการของคุณ
ขั้นตอน
1 เริ่มต้นจากเมนู Start ในช่องการค้นหา พิมพ์ appwiz.cpl แล้ว Enter 
2 หน้าต่างของ Program and feature จะแสดงขึ้นมา ให้คลิง Link คำสั่ง Turn windows feature on or off 
3 ในหน้าต่างต่อมา Windows Feature คลิกเลือก Internet Information Services 
แล้วคลิก Ok 
ถ้าคุณเป็นนักพัฒนาโปรแกรม ก็อาจจะขยาย  ตัว IIS ออกมา อีก เพื่อติ้กเลือก องค์ประกอบ หรือ Component เพิ่มเติมได้ แต่ถ้าไม่ต้องการ ก็ OK 
รอสักพักให้การทำงานติดตั้ง IIS จนแล้วเสร็จ 
การทดสอบการทำงาน 
ก็เปิด internet explorer หรือ Google Chrome ขึ้นมา 
ในช่องที่อยู่ พิมพ์ url เป็น http:// localhost/
ก็จะเจอ หน้าตาแสดงผลการทำงาน ตามภาพประกอบ พร้อมสำหรับการใช้โปรแกรมสร้างเว็บไซต์ หรือสำหรับติดตั้ง JOOmla ในการสร้างเว็บ ต่อไป Hidden and Dangerous Deluxe

เป็นอีกฟรีแวร์เกมส์  สำหรับท่านที่ว่างๆ และสนใจหาเกมส์สนุกๆ มาเล่นน PC ของคุณ โดยที่เกมส์  Hidden and Dangerous Deluxe เป็นเกมส์ค่อนข้างจะเก่า แต่ยังสามารถเล่นได้กับคอมพิวเตอร์  Windows ทั่วไป ที่บ้าน หรือที่ทำงาน
เนื้อหาการรบของเกมส์ก็ย้อนยุคกลับไปสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 WWII แต่ภารกิจการเล่น มีความท้าทาย และสร้างความตื่นเต้นในการเล่น ได้ OK เลย
เดิมเกมส์นี้เคยผลิตออกมาและมีราคาขาย ปัจจุบันได้ปล่อยให้ดาวโหลดและเล่นกันได้ทั่วไป จากอนเตอร์เน็ต
ภารกิจ 1 ตั้งแต่ค้นหากลุ่มข้าศึก ทำการสังหารศัตรู และ ค้นหานักบินที่ถูกจับไว้เป็นเชลย การทำลายรถถัง และการหาหนทางหลบออกมา การค้นหานักวิทยาศาสตร์
และจะต่อภารกิจไปเรื่อยๆ กว่า 80 ภารกิจที่เดียว ซึ่งคงต้องใช้เลาในการเล่นนานพอสมควร ถ้าไม่ต้องการเอาชนะเกมส์ด้วยเทคนิค หรือตัวช่วยในการเล่น
ก็ขอให้สนุก have fun แอนด์ Enjoy
ดาวโหลด http://www.gamepressure.com/download.asp?ID=3756
ดูตัวอย่างเกมส์ https://www.youtube.com/watch?v=nXCtiULbxlU
ข้อดีคือ
ถึงจะเป็นเกมส์เก่า แต่ก้เปิดให้เล่นฟรีแบบถูกลิขสิทธ์ จึงไม่ต้องกังวลเรื่องการละเมิด และการแครก หรือใช้ยาแก้ไอ
ท่านที่ชอบเกมส์แนวการรบทหาร แนวสงคราม การรพิเศษ ก็ไม่น่าจะพลาดโหลดมาเล่นกันได้ฟรีข้อมูลย่อ

file typeFull version

file size264.1 MB

last updateFriday, October 17, 2003

Command & Conquer: Red Alert

เกมส์เก่าแนวการวางแผนการรบ อย่าง Command & Conquer: Red Alert เคยได้รับความนิยมอย่างมากในยุคต้นๆ เกือบๆ 20 ปี มาได้แล้ว
สำหรับคนที่เคยเล่นเกมส์สมัยหนุ่มๆ สำหรับวันนี้ หากสนใจ ต้องการเล่นเกมส์ ก็สามารถดาวโหลดเกมส์มาติดตั้งและเล่นได้ฟรีแบบ Full โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่าย 
พล็อตของเรื่อง ก็ย้อนกลับไปยุค เหล็ก อุตสาหกรรม การผลิต รถถัง เครื่องบินรบ เรือรบ เรือดำน้ำ ปืนใหญ่ และยานรบชนิดต่างๆ ในการป้องกันตัวเอง และการโจมตีข้าศึก 
เป็นเกมส์สงครามจำลองครามขัดแย้งการรบของฝ่ายพันธมิตร กับฝ่ายอักษะ ที่มีสหภาพโซเวียตเป็นผู้นำ 
องค์ประกอบการเล่น ตั้งแต่การสะสมทองคำ ในการสะสมงบประมาณ สำหรับการซื้ออาวุธ สร้างกองทหาร ในการป้องกันและรุกรานดินแดน ของข้าศึก 
บทสรุป 
เป็นอีกเกมส์ที่สนุก และ Addict ได้ง่ายๆ อีกเกมส์ จึงควรเล่นให้พอประมาณ อย่าให้เสียเวลางาน หรือการเรียน 
ขนาดไฟล์ 344 MB

Command & Conquer: Red Alert is the second edition of the classic RTS cycle studies Westwood. The game launched a new series of branch, which then was developed parallel to the Tiberium. The action set in the world of przeobra¿onym as a result of the invention of a time machine. It was introduced in the history of changes that have far-reaching effects. Eliminating Adolf Hitler in his youth made that World War II never broke out, which in turn has led to a much faster growth in the power of the Soviet Union.
The game's story takes place in the 1950s and tells the story of the conflict between the Soviet Empire and the allies. Each faction has its own campaign, during which the story posuwana is ahead both through events in the course of the mission, as well as through numerous scenes przerywnikowych.

5 อันดับ ฟรีแอพสำหรับการตัดต่อวีดีโอบนมือถือ iPhones and Androids

กล่าวนำ
การใช้งานโรศัพท์มือถือในการถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว Video นั้น ปัจจุบัน ได้รัการปรับปรุงและพัฒนาในเรื่องของประสิทธิภาพ และความสามารถในการแชร์หรือกระจายสื่อให้ถึงผู้ชมได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น
thank you to internet network and digital technology ที่ช่วยให้งานยากๆ หลายอย่างง่ายขึ้น
การถ่ายภาพวิดีโอ ที่ต้องการแก้ไข เช่น การตัดบางส่วนที่ไม่ต้องการออก หรือ การเพิ่มลูกเล่น การใส่เลเยอร์พวก คำอธิบาย การใส่ตัวเปลี่ยภาพ Transition หรือ Animation  ให้น่าสนใจมากขึ้น
ก็ยังจำเป็นต้องใช้เวลาในการทำ และสำคัณเลยคือแอพ ที่จะมาพร้อม Tools หรือเครื่องมือ ในการตัด การเพิ่มลูกเล่น ต่างๆ ดังกล่าว ซึ่งมีทั้งแบบฟรีและเสียเงิน
สำหรับวันนี้ admin จะขอแนะนำ 5 อันดับ ฟรีแอพสำหรับการตัดต่อวีดีโอบนมือถือ iPhones and Androids

1 Socialcam

คำอธิบายสั้นๆ 
การทำงานของแอพนี้ จะคล้ายๆ กับ แอพยอดนิยมอย่าง  Instagram  ความสามารถหลักๆ ของแอพคือการใส่ฟิลเตอร์ให้กับวีดีโอ ผ่านชุดของฟิลเตอร์ที่ทางแอพออกแบบไว้ให้แล้ว จากนั้นก็ทำการแชร์ผ่าน ระบบ social networks,รองรับการเล่นวีดีโอนามสกุลต่างๆ จากแหล่งต่างๆ ออนไลน์ สามารถใช้ถ่ายภาพวิดีโอที่ความระเอีดยระดับ720p HD quality และใช้งาน  HDR functionality ในการปรับแก้ความเพิ้ยนของสีตามเวลาจริง 

2. YouTube Capture


Capture คือแอพสำหรับการตัดต่อแก้ไขวิดีโอของยูทูป บนโรศัพท์มือถือ ที่รองรับความละเอียดขนาด 1080p HD quality และแชร์ไฟล์ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น  Facebook และ  Twitter. สำหรับฟีเจอร์อื่นๆ ที่น่าสนใจใช้งาน เช่น ตัวเตือนการหมุนตั้งกล้องให้ถูกต้องขณะถ่ายภาพวิดีโอ การโฟกัสภาพ ดนตรีประกอบและตัดเสียงรบกวน และอื่นๆ 

3. Viddy


Viddy ปล่อยตัวออกมาก่อนแอพ Vine, จุดเด่นของแอพี้ก็คือ การที่ผู้ถ่าย สามารถันทึกภาพตัวเองเป็นเลา 30 วินาที คล้ายๆ กับ แอพ อย่าง aSocialcam, โดยแอพนี้มาพร้อมฟิลเตอร์สำหรับการใส่ลูกเล่นองวิดีโอจำนวนมาก ช่วยเพิ่มสีสันและความน่าสนใจของวิดีโอ รมทั้งการเพิ่มเสียงประกอบให้น่าสนใจยิ่งขึ้น และแอพนี้ได้ทำงานร่วมกับช่องวิดีโอดังอย่าง YouTube  ในการปล่อยผลงานเด่นของแอพ ลงแสดงบน weekly viral video web series.

4 Magisto


อีกทางเลือกหนึ่งของการตัดต่อวิดีโอบนมือถือ ด้วยแอพนี้ Magisto  แอพที่ง่ายในการทำงาน สิ่งที่คุณต้องทำคือการ  upload ไฟล์วิดีโอของคุณ เข้ามาในแอพ จากนั้นก็เลือกธีมในการนำเสนอ การใส่ดนตรีประกอบ จากนั้นจะเป็นหน้าที่ของแอพในการเรนเดอร์ผลงานของคุณ คุณจะได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและน่าสนใจ 

5. Cute Cut


เมือพูกถึงแอพที่เป็นฟรีแวร์ ด้านการตัดต่อวิดีโอแล้ว เราพบว่าแอพนี้ ให้ความรู้สึกถึงฟรีที่เป็นมืออาชีพ แอพมาพร้อมไกด์การทำงานที่ช่วยให้ผู้เริ่มต้นสามารถเข้าใจและใช้งานแอพได้อย่างดี ฟีเจอร์เด่นๆ เช่น การตัด การต่อ การใส่ทรานสิซั่น ต่างๆ ที่น่าสนใจ  vช่วยให้วิดีโอน่าสนใจยิ่งขึ้น 

สำหรับท่านที่สนใจ บทความนี้ ไม่ได้ใส่ลิงค์ไปที่แอพต่างๆ นี้โดยตรง วิธีการใช้งาน หากท่านสนใจจริงๆ ก็เปิดเพจนี้ไว้ แล้ว เปิดโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมา แล้วลองไปที่ตลาดแอพของแต่ละค่ายดู เช่น play Store หรือ App Store จากนั้น ในช่องการค้นหาและดาวโหลดแล้ว ก็ลองคีย์คำสำคัญในการค้นหาเปนชื่อของ แอพ พวกนี้ดู ครับ