BS Player ดูหนังฟังเพลง

"BS.Player": รายการเพลงที่รองรับ สามารถนำเข้าจาก BST และ M3U นำเข้าจากแฟ้ม โฟลเดอร์บนเครื่อง บันทึกเสียงจากวินแอม และจากอินเตอร์เน็ต Playlists support: · The playlists support is great. They may be imported from BST and M3U (Winamp) records, saved, edited and added new files from any folder, as well as URLs. แสดงเนื้อเพลง ปรับขนาดอักษร รูปร่าง เงา สีสัน แต่ไม่แน่ใจว่ารองรับภาษาไทยหรือไม่ Display subtitles: · Beside the basic functions such as font type and size selection, the program supports many others: shadows, outlines, subtitle location on the screen, etc. Bad subtitle timings can be fixed within the program itself with simple keyboard shortcuts. BS.Player can display two external subtitles (.srt, .sub, .txt...) at the same time. You can select position of both subtitles and enjoy dual subtitles in two different languages with your favourite movie. BS.Player also supports displaying subtitles in .mkv files for those high resolution movies with subtitles. BS.MediaLibrary: ห้องสมุดหรือที่เก็๋บไฟล์เพลง รองรับหลายภาษาทั่วโลก · All multimedia files on your computer's hard drive will now be listed in the BS.MediaLibrary. From now on they will always be within your reach. Multilingual BS.Player is an international product, targeted to all and any user worldwide. With its multilingual subtitle support and full multilingual menu it is greatly helpful to those who are not native speakers of English language. ปรับขยายหน้าต่างการรับชมภาพยนตร์ Resizable movie window: · Want to experience the cinema feeling in the comfort of your home? Here are the instructions: choose your favourite movie, make some pop-corn and adjust the movie window size to whatever you want. A full-screen movie is only a click away. Drag & drop and multiple volume rar archive support: · Are you looking for a way to avoid the timely multimedia file opening? BS.Player enables you to drag and drop your file your file from any location on your computer to BS.player and the fun can begin. BS.Player can play any multimedia file - even if its being archived in multiple volumes as rar. Now, there is no need to unrar your multimedia files everytime you want to see them, simply right click on the first file of the rar archive (usually filename.rar or filename.001) and select 'Open with BS.Player' and let your favourite multimedia player do the rest! BS.Player will even properly display subtitles from double rared Vobsubs! การเปลี่ยนความละเอียดในการรับชม Resolution changing: · Use the resolution changing feature and avoid the oversized picture if you wish to watch your movie on your TV screen, projector or plasma screen. The feature will adjust the TV resolution and optimize the quality of movie reproduction. เปลี่ยนหน้ากาก/หน้าตาโปรแกรมตามที่เราต้องการ Fully skinnable: · Though the BS.Player proudly bears a modern look that sets new standards in this field, we have added an easy skin selection option and the option of adding your own custom skins. You may create your own dream look or choose from the many pre-prepared ones found at our SKIN section. จับภาพหน้าจอจากหนังที่ีเล่นเพื่อบันทึกเป็นไฟล์ภาพ นำไปใช้งานต่อไป Capture frame from video and save it to jpeg image: · Would you like to keep a photo of your favourite movie scene? Use the Frame capture feature to do that easily. Now it depends on you alone whether the picture will find its way to your wall as well. You can take screenshots in jpg or bmp formats and define their filename format. AVI files with more than 2 audio streams supported: · This feature supports the use of two or more audio stream channels. AVI files with more than two channels, i.e. multilingual files are supported. The BS.Player thus offers you the choice of the laguage of your playback. Supports embedded subtitles/chapters: · BS.Player also supports embedded subtitles/chapters), not only for OGM but for all formats. This means that also the subtitles, embedded in the file itself can be played. (.ogg, .avi, .mkv) รองรับแหล่งเสียงภายนอก External audio file support: · Do you wish to merge your favourite music with your favourite video? Next to the normal movie playback you can now load an external audio file and enjoy a secondary audio along with your movie. This feature offers the playback of background music, even though a movie is already being played in your BS.Player. S/PDIF output supported for AC3 files: · The feature enables the digital AC3 file output with an intervideo audio reader. The settings for the pre-installed modules such as Winamp and Equalizer can be found here. This means that the audio reproduced by the BSPlayer is the original unconverted sound. INI files: · Using an INI file you can set all the movie parameters of your choise. The BS.Player will play them just the way you set them. Do you want to watch your movie full-screen with white subtitle text? No need to adjust the settings each time, your favourite setting will be saved in the INI file. Custom playback modes (Repeat All, RepeatRandom): · BS.Player offers different playback modes, such as hidden mode and VMR-9. แสดงภาพนตร์โดยตรงจากหน้า Desktop ของเรา Display videos directly on your Desktop: · Displays video file on your desktop, and watch it plays while you work! Playback of AVCHD (Advanced Video Codec High Definition) format used in digital tapeless camcorders: · BS.Player can playback any AVCHD files (also known as AVC-HD or AVC HD) created by Canon, JVC, Panasonic, and Sony digital camcorders. รองรับคำสั่งแบบพิมพ์ให้ทำงาน Command line support: · Advanced users who wish to make the playback of multimedia content easier and customize your player, will appreciate feature of command line commands and program control options through our new Command line. Pan scan and custom pan-scan option: · Watching a 16:9 full-screen movie on a 4:3 screen, the black edges on top and bottom are unavoidable. The Pan-scan feature enables you to watch your movie without the edges. By using the custom pan-scan you can set the pan of your choice. Custom aspect ratios: · While playing your video, you can choose from the standard aspect ratios, such as 4:3 or 16:9, or you can set your own custom ones to deal with as non-standard video ratios as need be. Playlist support: · Add your favourite files to playlists of your choice; the playback is only a mouse click away. Limitations: · Some functions are disabled What's New in This Release: [ read full changelog ] · better online subtitles sorting · fixed freeze problem with audio streams · fixed problem with audio balance when loading EQ presets · workoaround for LAV filters, won't crash anymore · added support for YouTube url syntax สรุปว่า เป็นฟรีแวร์ที่ดีมากๆ ตัวหนึ่งลูกเล่นเยอะ ปรับแต่งได้หลากหลาย เรียกได้ว่าเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ สำหรับผู้ที่ต้องการฟรีแวร์สำหรับการเล่นหนังฟังเพลงบนคอมพิวเตอร์ของคุณ แต่ช้าก่อนโปรแกรมนี้เป็นฟรีแวร์ก็จริง แต่ว่าเป็นแบบ Ad support หรือแฝงโฆษณามาด้วยนั้นเอง ดังนั้นการติดตั้งเราจะต้องไม่คลิกๆๆๆ next ๆๆๆ เท่านั้น แต่ควรสนใจด้วว่า จะมีตัวเลือกเหล่านี้หรือไม่ Users are advised to pay attention while installing this ad-supported application: 1 พยายามเปลี่ยนหน้าโฮมเพจแรก เป็นของเขา 2 พยายามเปลี่ยนค่าการค้นหาให้เป็นของเขา 3 เสนอให้ดาวโหลดโปรแกรมหรือส่วนประกอบเพิ่มเติมที่ไม่จำเป็นต่อการเล่นของ BS · Attempts to change the homepage for web browsers installed on the system. · Attempts to change the default search engine for web browsers installed on the system. · Offers to download or install software or components that the program does not require to fully function: BS.ControlBar ดาวโหลด "BS.Player":

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า