ป้องกันเครื่องคอมฯของคุณอย่างมีคุณภาพด้วย Privatefirewall

Privatefirewall is a Personal Firewall and Host Intrusion Prevention application designed to help individuals and businesses protect Windows desktops and servers from malware and unauthorized use. Privatefirewall addresses the operating system and application level vulnerabilities and intrusion techniques that hackers exploit to gain access and cause damage to private systems and data. Privatefirewall provides an excellent layer of additional protection to the Windows operating system. Beyond unparalleled personal firewall protection, Privatefirewall leverages proprietary HIPS technologies that model and monitor system and application behavior to identify and block activity characteristic of known malware, hacking, phishing, and other threat types. Privatefirewall ranks among the best performing desktop defense applications tested against the industry's most rigorous leak, general bypass, spying and termination tests and is among a short list of free personal firewall and host intrusion prevention software (HIPS) products that fully supports Microsoft's Windows 7 Operating System.

Privatefirewall เป็นโปรแกรมที่มีระบบการทำงานคล้ายกลับระบบไฟวอล์ทั่วไปแต่การทำงานของมันมีประสิทธิภาพสูงกว่าไฟวอล์ปกติหลายเท่า สามารถป้องกันการคุกคามจากภัยอินเตอร์เน็ต จากระบบเครือข่ายเน็ตเวิร์คเดียวกัน แม้กระทั่งแอบพลิเคชั่นไม่พึงประสงค์ทีมาจากตัวเครื่องของเราเอง

Version: 7.0.27.1
File size: 3.56MB
Price: Free
Operating system: Windows XP/2003/Vista/Server 2008/7/Server 2008 x86/x64

ดาวน์โหลด Privatefirewall

หลังจากดาวน์โหลดมาเสร็จเรียบร้อยก็ให้ทำการติดตั้งเลยครับ ที่ต้องสนใจก็คือก่อนเริ่มทำการติดตั้งให้เราทำการลบหรือ Uninstall ตัวโปรแกรมไฟวอล์อื่นๆที่เราเคยติดตั้งไว้แล้วและให้ทำการกระงับการทำงานของโปรแกรมแอนติไวรัสและโปรแกรมต่างๆที่มีการทำงานโดยการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตให้เราทำการปิดการใช้งานไว้ก่อนครับ จนกว่าเราจะติดตั้ง Privatefirewall และทำการรีบูทเครื่องเสร็จ


เมื่อทำการติดตั้งเสร็จจะมีหน้าต่างถมขึ้นมาว่า ต้องการรีบูทเครื่องหรือไม่ ? ก็ให้ตอบ Yes ไปครับ เพราะถ้าหากไม่รีสตาร์ทเครื่องโปรแกรมไฟวอล์ตัวนี้ก็จะยังไม่ทำงาน

หลังจากที่เราทำการ Restart เครื่องคอมฯของเราเรียบร้อบแล้ว เจ้าตัว  Privatefirewall ก็จะรันอัพขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติเลยครับ เราสามารถตั้งค่าต่างๆจากตัวโปรแกรมนี้ได้เช่น ระดับความปลอยภัยในการใช้อินเตอร์เน็ต ระดับความปลอยภัยในการใช้เครือข่ายเน็ตเวิร์ค การอนุญาติและไม่อนุญาติให้เชื่อมต่อกับไซต์ที่เรากำหนด 


เราสามารถกำหนดการทำงานของแอบพลิเคชั่นที่จะทำการเชื่อมต่อผ่านไปยังอินเตอร์เน็ตได้ โดยเข้าไปที่เมนู APPLICATIONS ถ้าต้องการให้โปรแกรมใดเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้ยังเต็มประสิทธิภาพก็ให้คลิกที่ Set All rules Allow Traffic (ยอมให้ผ่านไฟวอล์ได้) แต่ถ้าตัวไหนไม่ต้องการก็ให้ Set All rules Deny Traffic


และยังมีตัวเลือกอื่นๆอีกมากมายที่สร้างความปลอยภัยให้กับคอมพิวเตอร์ของเรา ยังไงก็ทดลองใช้กันดูก่อนได้นะครับ 


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า