สร้างนามบัตรง่ายๆด้วย Business Cards MX

Business Cards MX เป็นโปรแกรมที่ใช้ออกแบบและพิมพ์นามบัตร ตัวโปรแกรมออกแบบมาให้สามารถใช้งานได้งานและสะดวกแม้ว่าจะเป็นผู้เริ่มต้นใช้ก็ตาม โดยในการออกแบบนามบัตรนั้นเราสามารถกำหนดได้ตั้งแต่ขนาด รูปภาพในนามบัตรและภาพพื้นหลัง และโปรแกรมตัวนี้ยังสามารถบันทึกข้อมูลของบุคคลและบริษัทระหว่างการทำนามบัตรได้อีกด้วย


BusinessCards MX software to design and print a professional business card. The interface of the program has been designed in such a way that even a beginning user will not have problems with using the program. The process of designing is based on inserting ready for use elements accessible in the program such as figures, images and the background, and freely shifting them on the prepared project. Another advantage of the program is the possibility of saving data about a company or people so that it can be used later while designing a business card.
What's new in this version: Version 4.63 is a bug fixing release

ความต้องการพื้นฐานของโปรแกรม
Version: 4.63
File size: 87.74MB
Date added: January 04, 2012
Price: Free to try (Watermark on output)
Operating system: Requirements unavailable

ดาวน์โหลด : Business Cards MX

ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال