เปิดโฟลเดอร์โปรดของคุณด้วย Listary Portable

Listary portable allows you to access your favorite folders and recent documents instantly from any application. Folders and files you need are always at your fingertips and you can jump from one deeply nested entry to another, you no longer need to navigate in and out through long paths in My Computer. Quick Switch will let a file open or save dialog switch to the folder opened in a file manager instantly. Just press Ctrl + G. Mouse middle-click will bring up a nifty popup menu containing everything you need. You can also simply double-click on any part of the empty area in Explorer, Desktop and standard file open or save dialogs.
What's new in this version: Version 3.51.819 includes new language files, fixed CorelDRAW cannot enter Full-Screen Preview mode, and Rare Explorer crash during system shutdown
.
Listary Portable โปรแกรมที่สามารถช่วยเหลือคุณให้สามารถเข้าถึงโฟลเดอร์ที่คุณต้องการได้อย่างรวดเร็วฉับไวโดยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าผ่านทาง Path ต่างๆหลายขั้นตอนใน My Computer รวมไปถึงยังช่วยเก็บประวัติของ Recent Document หรือไฟล์ที่คุณเคยทำการเปิดไปแล้วให้คุณสามารถเลือกใช้ไฟล์เหล่านั้นได้อีกครั้งโดยไ่ม่มีข้อจำกัด คุณสามารถตั้งค่าคีย์ลัดไปยังโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่คุณต้องการผ่านทางโปรแกรมนี้ เพราะฉะนั้นแล้วเพียงแค่ไม่กี่ปุ่มก็จะช่วยให้คุณเข้าถึงไฟล์ที่คุณต้องการได้อย่างไม่ยุ่งยากครับ 

Version: 3.51.819
File size: 7.83MB
Price: Free
Operating system: Windows Vista/7/XP SP 2

ดาวน์โหลด Listary Portable 3.51


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال