ขั้นตอนการสร้างเว็บไซต์และบล็อกด้วยตนเอง

ข้อสังเกตุที่พบบ่อบๆ คือผู้เริ่มต้นหรือมือใหม่ มักจะเริ่มต้นการสร้างเว็บไซต์ หรือบล็อกเป็นของตนเอง โดยขาดกาวางแผน และการจัดการที่ดี ทำให้เว็บไซต์หรือบล็อก ขาดความต่อเนื่องและไม่ประสพความสำเร็จ

จริงๆ แล้ว การสร้างเว็บไซต์หรือบล็อกให้ประสพความสำเร็จ จะมีแบบแผน ขั้นตอยและแนวทางให้ผู้สนใจ ได้ศึกษา และรวบรวมข้อมูล เพื่อวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน เพื่อลงมือสร้างเว็บไซต์หรือบล็อกให้สำเร็จ ต่อไป

การสร้างเว็บไซต์ ตามแผน แบบขั้นตอน จะช้า แต่ก็จะให้ความสำเร็จ ไม่ต้องเสียเวลาทีหลัง แผนที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ประกอบด้วยการศึกษาข้อมูลและคำแนะนำที่ดีจากสื่อต่างๆ จะช่วยให้การสร้างเว็บของคุณประสพผลสำเร็จ โดยไม่ต้องสะดุด หรือเสียเวลามาทบทวนหรือปรับโครงสร้างกันใหม่ภายหลัง

ถ้าคุณชอบแบบ ทำไปเรียนรู้ไป คุณก็จะได้เรียนรู้จำนวนมากมหาศาล และเริ่มต้นเว็บของคุณก็จะขาดองค์ประกอบสำคัญ ที่เป็นสิ่งสำคัญง่ายๆ ที่คุณควรทราบไป ทำให้คุณต้องย้อนกลับมาปรับปรุงและแก้ไข และทำซ้ำๆ ไม่จบสิ้น

ไม่ว่าคุณต้องการสร้างเว็บไซต์หรือบล็อกเพื่ออะไร คุณควรรู้แท้จริงความต้องการและเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณประสพความสำเร็จ

จริงๆ การสร้างเว็บไซต์ให้ประสพความสำเร็จก็ไม่มีสูตรลับ หรือเคล็ดวิชา ของความสำเร็จ ข้อมูล แนวทาง วิธีการ และขั้นตอนต่างๆ สามารถศึกษาได้จากแหล่งเปิด อินเตอร์เน็ต และสื่อสิ่งพิมพ์จำนวนมาก แน่นอนว่า ถ้าคุณยอมสละเวลาในการศึกษา รวบรวมข้อมูลสักหน่อย จะช่วยให้งานของคุณง่ายขึ้น และไปถึงฝั่งฝันได้สะดวกและรวดเร็วขึ้น อย่างไม่ต้องสงสัย

เรียนรู้แบบนี้ จะช่วยให้คุณเดินตามแนวทางและขั้นตอนที่ถูกต้อง ขั้นตอนที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญมากๆ

ระหว่างการทำงานและประสบการณืส่วนตัวของผม ผมได้พบแนวทางและขั้นตอนที่สำคัญหลายประการ ที่จะช่วยให้คุณนำไปใช้งานได้ คือ
  • หาตัวเองให้พบว่า จุดใหญ่ ไอเดีย หรือแนวความคิดหลักเว็บไซต์หรือบล็อกของคุณคืออะไร 
  • วางแผนสร้างเว็บไซต์ 
  • เลือกเครื่องมือในการสร้างที่เหมาะสม 
  • เลือกชื่อโดเมนสำหรับเว็บไซต์หรือบล็อกของคุณ 
  • เลือกผู้ให้บริการหรือ Web Host ของคุณ 
  • ลงมือสร้างเว็บไซต์ คุณสามารถสร้างเว็บไซต์ใหม่หรือบล็อก โดยอาศัยแนวทางและขั้นตอนด้านบนนี้ ด้วยแนวคิด และการวางแผนที่ดี หรือแม้แต่คุณได้สร้างเว็บไซต์ไปแล้ว ก็ยังสามารถตรวจสอบว่าคุณได้เดินตามขั้นตอนสำคัญ ด้านบนนี้หรือไม่ บางครั้งแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ก็สามารถส่งผลกระทบมหาศาลต่อจำนวนของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือบล็อกของคุณได้

The Bottom Line 

สรุปแผนที่ดีมีชัยชนะไปกว่าครึ่ง อย่าลงมือสร้างเว็บไซต์โดยปราศจากแผนการสร้างPost a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า