การรวมแถวข้อมูล MS Excel

การรวมไฟล์ MS Excel หลาย แถว หรือ คอลัมภ์ เข้าด้วยกัน

ใช้เครื่องหมาย & เป็นตัวกระทำ ในสูตรของ Excel นะครับ ในการรวมหลายๆ คอลัมภ์ เข้าด้วยกัน เช่น เรามีช่องหรือคอลัมภ์ ชื่อ และ นามสกุล อยู่คนละแถว หรือ คอลัมภ์ จำนวนมากๆ ถ้าเราต้องการ รวม ให้ชื่อ และนามสกุลมาอยู่ในแถวเดียวกัน เราก็สามารถใช้สูตร ในการรวมของ Excel ได้ ไม่ต้องเสียเวลามา คัดลอก และวาง ที่ละคน สองคน ถ้ามีเป็น ร้อยๆ คน เสียเวลานานเลย

การใช้งาน

1 คลิกเลือกช่อง ที่ต้องการจะให้เป็นค่ารวมของข้อมูล ใส่ =(

2 นำเม้าส์ไปคลิกเลือกแถวที่ต้องการรวม เช่น C2 ตามด้วย & " " & D2)

3 ดูผลการรวม กด Enter
TIP เราสามารถใช้ฟังชั่นการทำงานของ Excel ชื่อว่า CONCATENATE ในการรวมไฟล์ ได้อีกหนึ่งวิธี

ขั้นตอนก็คล้ายๆ กัน

คือ คลิกช่องว่างที่ต้องการเป็นจุดรวม

ใส่สูตร = concatenate (C2," ",D2) เป็นต้น

กด Enter เพื่อดูผลรวม


จะมีคนไม่ทราบไหม

หลังจากได้ค่ารวมแล้ว ก็คัดลอกสูตร เพื่อให้มีผลกับทุกแถว นำเม้าส์ไปคลิกในช่องที่รวมข้อมูล และคลิกเม้าส์ค้าง ที่จุด + เล็กๆ แล้วลากลงมาจนครบทุกแถวที่ต้องการ


credit: https://support.office.com/en-us/article/Combine-the-contents-of-multiple-cells-3a86c317-6b91-4f1d-8781-203320aefdcePost a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า