ดาวโหลด LITE POS ( Point of Sale Software)

โปรแกรมบริหารงานขาย ออกแบบและพัฒนาโดย Maitha Manyala เป็น POS ขนาดเล็ก ที่ออกแบบและพัฒนาโดยภาษา C รองรับการติดตั้งและใช้งานกับ Windows 7,VISTA และ 8
การดาวโหลด และ install โปรแกรม สามารถทำได้อย่างไม่ติดขัด
การทดลองการใช้งาน
โปรแกรมงานขาย มีองค์ประกอบ 3 ส่วนหลักด้วยกันคือ ส่วนบันทึกข้อมูลรายการสินค้า Product
ส่วนการขาย Sale
และส่วนบริหารโปรแกรม POS และ รายงานการขาย Report
เนื่องจากออกแบบและพัฒฯาโดยคนต่างชาติ เมนู การใช้งานก็จะเป็นภาษาอังกฤษ ถ้าคนไทยสนใจลองใช้งาน ก็ต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านภาษา และความเข้าใจระบบงานขายสินค้า POS จะช่วยให้การใช้งาน ทำได้ง่ายขึ้น
การบันทึกข้อมูล ร้านค้า รายการสินค้า และกำหนดหมวดหมู่ รายการสินค้า สามารถเพิ่มได้ เป็นภาษาไทย
เช่นเดียวกันกับ รายการสินค้า และรหัสสินค้า ต่างๆ สามารถ ใส่ชื่อรายการเป็นภาษาไทยได้
การขายสินค้า
หน้าต่างการขาย ก็จะออกแบบง่ายๆ มีช่องรองรับ รหัสสินค้า และแสดงผลรายการสินค้า คำนวนราคารวม ใส่ยอดเงินต่างๆ ได้
ถ้าใครสนใจต้องการฟรีแวร์สำหรับใช้งานขายกับร้านขนาดเล็กของคุณ ก็ลองโหลดไปทดลองใช้งาน และทำความคุ้นเคย และ apply หรือประยุกต์ใช้งานกับสินค้าของคุณต่อไป


ตัวอย่างภาพหน้าจอแสดงรายการขายสินค้า ซึ่งผมได้ทดลองเพิ่มรายการสินค้า เป็นภาษาไทย และลองขายดู ก็สามารถทำได้
แนะนำ
สนใจดาวโหลด http://sourceforge.net/projects/litepos/?source=typ_redirect
รีวิวการใช้งาน

Project: Lite POS (Point of Sale) v 1.0.0.2         #
#  Author:  Maitha Manyala #
#  Date:    20th October, 2010
INSTALLATION GUIDE
----------------------------------------------------------------------

Run LitePOSSetup-v1.0.0.2.exe setup and complete the installation.

username:admin
password:12345678


----------------------------------------------------------------------
ENJOY LITE POS
----------------------------------------------------------------------


If any installation problems, please feel free to conduct me at:

maithamanyala@gmail.com

NOTE: Am doing the user manual, it will be out in a few days time.
      Always double click the datagrid rows to edit an item.

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า