ประชุมทางไกลฟรีด้วย TeamTalk 5


TeamTalk 5 Conferencing System


TeamTalk 5 โปรแกรมประชุมทางไกลที่พัฒนาแบบภาษาเปิด Open Source ทำให้ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน เหมาะสำหรับหน่วยงานหรือองค์กร ที่ต้องการรักษาความปลอดภัยของการประชุมทางไกล โดยไม่จำเป็นต้องอาศัย Server ของผู้ให้บริการอื่นๆ 
จุดเด่น ฟรีแวร์ที่พัฒนาความสามารถรองรับการประชุมทางไกล ตั้งแต่การสนทนาแบบสดๆ เห็นหน้าด้วยกล้องเว็บแคม การพิมพ์โต้ตอบ Chat การแลกเปลี่ยนไฟล์ และการแสดงผลหน้าจอการทำงาน Desktop 
ข้อแตกต่างจากโปรแกรมอื่นๆ คือ มาพร้อมโปรแกรมทั้งสองฝั่งคือ ฝั่งแม่ข่าย Server และฝั่งลูกข่ายสำหรับการเชื่อมต่อเข้ามาหาแม่ข่าย 
โปรแกรม TeamTalk สามารถทำงานได้อย่างดีในการจัดการงาน ดังนี้ :
  1. TeamTalk Channels
  2. Audio and Video Conversations
  3. Share Desktop Applications
  4. File Sharing
  5. Server Administration
  6. TeamTalk Development on GitHub
โปแกรม พัฒนาออกมารองรับการใช้งานกับทุกระบบปฏิบัติการ เช่น Windows Mac และ Linux 
หลังจากตั้ง Server เอง การจัดการลูกข่าย และการรักษาความปลอดภัย ก็จะอยู่ภายใต้การควบคุมของเราเอง รองรับ ผู้ใช้งาน มากถึง 1000 คน
Download http://bearware.dk/?page_id=353


Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า