แนะนำโปรแกรม Bigbluebutton

 Bigbluebutton โปรแกรมที่พัฒนาแบบเปิด สำหรับการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ หรือ ระบบ VTC ทำให้มีค่าใช้จ่ายน้อย เมื่อเทียบกับโปรแกรม VTC แบบเสียงิน
การใช้งาน จะทำเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ การติดตั้งบน Server VTC เป็นการเฉพาะ และการติดตั้งเป็นส่วนขยายความสามารถของเว็บบล็อก พวกการศึกษา เพื่อทำเป็นห้องเรียน ห้องอบรมออนไลน์ เช่น Moodle ,Drupal หรือ WordPress เป็นต้น
คุณสมบัติ
  • สนทนาแบบเห็นใบหน้า
  • สร้างห้องสนทนาส่วนตัว
  • แชร์หน้าจอสำหรับงานนำเสนอ เพื่อให้คนอื่นๆ รับชมหน้าจอปัจจุบันของคุณ
  • ระบบบันทึกหน้าจอการทำงาน
  • ระบบ Chat
  • ระบบกระดานสอน
  • ระบบช่วยการทำงานอื่นๆ
หากต้องการทดลองการทำงานของโปรแกรม http://demo.bigbluebutton.org/
สนใจดูเพิ่มเติมที่ http://bigbluebutton.org/overview/
การประยุกต์ใช้งาน ; ระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ ของหน่วยงาน เอกชน หรือรัฐบาล  หรือจัดทำเป็นระบบสอนนักเรียนออนไลน์ สอนพิเศษออนไลน์


Welcome

BigBlueButton is an open source web conferencing system for on-line learning.

We believe that every student with a web browser should have access to a high-quality on-line learning experience

We intend to make that possible with BigBlueButton.
For Developers

The BigBlueButton project is supported by a community of developers that care about good design and a streamlined user experience.

See API examples for how to integrate BigBlueButton with your project.


ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال