โหลดฟรีแม่แบบคุมสต็อกสินค้า Stock Inventory Template

สำหรับท่านที่สนใจและต้องการแม่แบบโปรแกรมสำหรับการจัดการสต็อกหรือคลังสินค้าของคุณ ด้วยระบบจัดการฐานข้อมูล MS Access นั้น สามารถที่จะลองโหลดแม่แบบโปรแกรมจัดการคุมสต็อกหรือคลังสินค้าไปทดสอบการใช้งานได้ฟรี

โดยองค์ประกอบของโปรแกรม เน้นแนวคิดในการใช้โปรแกรมฐานข้อมูลในการทำงาน และบันทึกข้อมูลคลังสินค้า ต่างๆ

โดยจะประกอบไปด้วย แบบฟอร์มสำหรับการ Enter หรือป้อนข้อมูล สำคัญๆ เช่น ข้อมูลสินค้า ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลร้านส่งสินค้า

โดยโปรแกรมมาพร้อม รายงานสำเร็จรูป เพื่อแสดงผลข้อมูลต่างๆ เช่น รายงานการดำเนินการทางธุรกรรมสินค้า จำนวนสินค้าคงสต็อก ทั้งแบบแบ่งตามหมวดหมู่สินค้า ร้านค้าส่ง สถานที่ผลิตสินค้า เป็นต้น 

สำหรับนักศึกษา หรือนักเรียนที่ต้องการทำโปรเจ็ตส่งอาจารย์ หรือร้านค้า หน่วยงานที่ต้องการโปรแกรมคุมสต็อก และติดตามสต็อกสินค้าของคุณ ไว้ใช้งาน ก็สามารถที่จะโหลดมาใช้งานกันได้ฟรี 

NOTE : ดปรแกรมนี้เป็นแม่แบบหรือเทมเพลตตัวอย่างของ MS ACCESS จึงสามารถต่อยอดในการปรับปรุง แบบฟอร์ม ตารางข้อมูล หรือปรับเพิ่ม องค์ประกอบต่างๆ ของการคุมสต็อกสินค้า ให้สอดคล้องและตรงกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้งานมากที่สุดได้ 

ความต้องการของระบบ 
คอมพิวเตอร์ที่ติดตั้ง MS Access 2010 ขึ้นไป 
Windows 7,8,10
ดาวโหลดแม่แบบ Stock Inventory Template
ใหม่กว่า เก่ากว่า

نموذج الاتصال