Navbar

Search

แนวทางการเขียนโปรแกรมคุมสต็อกสินค้าด้วย Ms Access 2010

แนวทางพื้นฐานการสร้างโปรแกรม ควบคุมจำนวนสินค้า Stock Control ด้วยโปรแกรม MS Access
วัตุประสงค์
1 เพื่อบันทึกข้อมูลการขายสินค้า
2 เพื่อตรวจสอบจำนวนยอดสินค้าคงเหลือ
3 เพื่อแจ้งเตือนจำนวนสินค้าหมดหรือเหลือน้อย


เริ่มต้นจากการสร้าง table ก่อน
ตาราง Part สำหรับเก็บข้อมูลสินค้า กำหนดให้ช่องรหัสสินค้าเป็นคี์หลัก และขนาดเขตข้อมูลเท่ากัับ 13 ตัว
ช่องอื่นๆ ตามต้องการ เช่น ชื่อสินค้า จำนวนสินค้า ราคาทุน ราคาขาย จำนวนสินค้าเหลือน้อย ฯลฯ

ตาราง PartType สำหรับจัดเก็บหมวดหมู่สินค้า จะมีช่อง 2ช่องคือ รหัสหมวดหมู่ และชื่อหมวดหมู่สินค้า

ตาราง เก็บข้อมูลการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า Order กำหนดให้หมายเลขซื้อเป็นคีย์หลัก ช่องอื่นๆ ได้แก่ สินค้าที่ชื่อ จำนวนที่ซื้อ ลูกค้าที่ซื้อ เป็นต้น

ตารางเก็บข้อมูลร้านค้า supplier กำหนดให้มีช่องรหัสร้านค้าเป็นคีย์หลัก ช่องอื่นๆ เช่น ชื่อร้านค้า ชื่อคนติดต่อ เบอร์ติดต่อ ที่อยู่ร้าน เป็นต้น
ตารางลูกค้าหรือ Customer กำหนดให้รหัสลูกค้าเป็นคีย์หลัก ช่องอื่นๆ เช่น ชื่อสกุล ที่อยู่ เบอร์ติดต่อ เป็นต้น

การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตาราง
ตารางสินค้า สามารถอยู่ในหมวดหมู่สินค้าได้
สินค้า สัมพนธ์กับ ร้านค้า
สินค้า กับ รายการสั่งซื้อ
ลูกค้า กับ ตารางสั่งซื้อ
สินค้ากับ จุดขาย

ขั้นตอนนี้ ให้ลองใส่ข้อมูลข้าไปในตารางสินค้า ตารางหมวดหมู่สินค้าก่อน เพื่อการศึกษา และทดลองสัก 2-3 รายการ ตามสะดวก

ขั้นต่อมา
เป็นการสร้างแบบสอบถามข้อมูล สำหรับแจ้งเตือน จำนวนสินค้าเหลือน้อย
การประยุกต์ใช้งานแบบสอบถามหรือ คิวรี่ ในการ ตรวจสอบจำนวนสินค้า และแจ้งเตือนเมื่อสินค้าที่ใกล้หมด
แหล่งข้อมูลสำหรับสร้างแบบสอบถาม ในตอนนี้ เลือกมาจากตาราง สินค้า products และ ตาราง supplier
สร้างคิวรี่
ช่องข้อมูลที่ดึงลงมาใส่ในคิวรี่ ได้แก่
ช่อง รหัสสินค้า จำนวนสินค้าเหลือน้อย และช่อง ชื่อร้านค้า

ขั้นต่อมาการสร้างฟอร์ม
สร้างหน้าแรกขึ้นมา
และกำหนดปุ่ม สำหรับเปิดฟอร์มสินค้า และฟอร์มขายสินค้า
สรุปว่า สร้างโดยใช้ตัวช่วยสร้างฟอร์มสร้างขึ้นมา

บันทึก

สำหรับเนื้อหาและแนวทางในบทความนี้ เป็นตัวอย่างหรือแนวทางสำหรับนักศึกษา หรือผู้สนใจโปรเจค์งาน ฐานข้อมูลด้วย MS Access เท่านั้น ไม่ใช่ตัวโปรแกรมสำเร็จรูปที่สามารถนำไปใช้งานได้ทันที เน้นว่าเป็นเพียงแนวทาง เท่านั้น ต้องมีการพัฒนาและต่อยอด หรือศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม จึงจะสามารถนำไปใช้งานได้จริง
หากอ่านถึงตรงนี้ ท่านต้องการโปรแกรมขายสินค้า ที่คุมสต็อก ตัดยอดสินค้าแบบใช้งานได้จริง ก็ต้องติดต่อพูดคุยกันเข้ามาครับ
สำหรับตัวอย่างไฟล์ Access ประกอบเนื้อหาบทความนี้ ท่านที่สนใจต้องการนำไปต่อยอด หรือพัฒนาต่อ ก็สามารถโหลดได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้ครับhttps://drive.google.com/file/d/0B8pQSzyI_RaaYTlXcGNmN2ZMVkk/view?usp=sharing

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น