การส่งข้อมูลจากคิวรี่ออกไปยังเอกเซล

หลังจากที่ผ่านมาเราได้ลองสร้างแบบสอบถามข้อมูลเพื่อกรองเฉพาะข้อมูลตามต้องการเท่านั้น สำหรับเนื้อหาในวันนี้จะเป็นการการส่งข้อมูลจากคิวรี่ออกไปยังเอกเซล ซึ่ง MS Access ได้เตรียม Tool หรือเครื่องมือในการส่งออกข้อมูลไปยัง Ms excel ไว้ให้เราเรียบร้อยแล้ว
การส่งข้อมูลจาก Access ไป Excel จะทำให้การท่ำงานกับข้อมูล ที่ง่ายและรวดเร็วขึ้น ในเรื่องของการจัดรูปแบบเอกสาร ในการพิมพ์รายงาน การวิเคราะห์ข้อมูล

ขั้นตอนการทำงาน
1 เปิดคิวรีที่สร้างเตรียมไว้แล้ว ในบทก่อนขึ้นมา หากดูไม่ทัน รบกวนดูเนื้อหาการสร้างคิวรี่ ได้จากลิงค์ http://www.thaifreewaredownload.com/2017/02/ms-access_17.html
2 ไปที่เมนู ข้อมูลภายนอก
3 คลิก icon ส่งออกไปตารางเอกเซล


4 กรอบโต้ตอบขึ้นมา ระบุแฟ้มปลายทางจัดเก็บ สามารถเอาค่าเดิมที่โปรแกรมให้มาได้เลย ติ้กตัวเลือกการส่งออก
ส่งออกพร้อมการจัดรูปแบบและเค้าโครง
เปิดแฟ้มปลายทางหลังส่งออก


การจัดการข้อมูล ในตารางเอกเซล
ง่ายๆ ได้แก่การจัดการ Format เอกสาร เช่น การจัดแนวแนว แนวตั้ง ชนิดฟอนต์ การแทรกแถว การลบแถว เป็นต้น รวมทั้งการคำนวณ หรือการวิเคราะห์ข้อมูล

โหลดไฟล์ตัวอย่างที่ใช้ในการแนะนำ https://drive.google.com/file/d/0B8pQSzyI_RaaaDQxOEI1ZkZNYjQ/view?usp=sharing

ชมคลิปเนื้อหา

Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า