โปรแกรมแผนผังเรียนคำศัพท์ Free Vocabulary Graphic

การใช้แม่แบบแผนผังในการจดจำคำศัพท์ เหมาะสำหรับครูอาจารย์หรือนักเรียน และผู้ใช้งานทั่วไป สามารถดาวโหลดมาใช้งานกันได้ฟรี
มีตัวแนะนำหลัก 3 แบบด้วยกันคือ
แบบที่ 1 ก้อนเมฆและดอกไม้
แบบที่ 2 แบบเติมคำในช่องว่าง
แบบที่ 3 แผนผังคำศัพท์
การดาวโหลดแม่แบบ คลิกที่ภาพแ่แบบแผนผังที่ต้องการ ลิงค์ไปดาวโหลดเลยครับ
จุดน่าสนใจ เช่น แบ่งเทคนิคการจำคำศัพท์ เป็น ที่มาของคำศัพท์ root คำอุปสรรค คำปัจจัย และบริบทของการใช้งาน แบ่งชนิดของคำตามหน้าที่ของคำ
prefix ,suffixes ,contexts,and part of speech

Free Vocabulary Graphic Organizers Templates
Vocabulary Graphic Organizer Template 1 - Flower and Clouds

I'm sure you will love this cute template, so will the students! It will be a wonderful experience to write on the cloud, the petal, and the leaves. Click the picture to switch to the download page.
Vocabulary Graphic Organizer Template 2 - Blank Word Map

When teaching students about new vocabulary, it's more important for them to analyze the word independently, and let them identify the word meaning, part of speech, and word formation by themselves. In this way, they will have a more profound understanding. Get started with this blank word map.
Vocabulary Graphic Organizer Template 3 - Word Study Chart


This word study chart can be downloaded and printed immediately. It's a great resource for teachers looking to inspire their students to think and analyze new words. You have both PDF and EDDX files to choose. The EDDX file is editable, but only if you have installed Edraw on your computer.Post a Comment

ใหม่กว่า เก่ากว่า